phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lars ledde Södra till stor framgång och lönsamhet

Lars ledde Södra till stor framgång och lönsamhet

Han drev fram en koncernstrategi som stakade ut riktningen för en av Södras mest framgångsrika och lönsamma perioder. Under hans ledning investerade Södra 16 miljarder kronor och den underliggande konkurrenskraften stärktes med en miljard. Efter drygt sju år som vd och koncernchef meddelade Lars Idermark i slutet av januari att han lämnar Södra.

– Efter att en ny koncernstrategi tagits fram för de kommande åren känns det som rätt tid att lämna Södra. Därtill fyller jag 63 år och vill ha tid för annat i livet efter nästan 30 år som chef och vd för olika företag och branscher. Även privata skäl ligger bakom mitt beslut, kommenterar Lars Idermark.

– Det har varit fantastiskt givande och intressanta år under min tid på Södra med stora expansionsinvesteringar, omstruktureringar, nya produkter och innovationer. Konkurrenskraften har stärkts under senare år och den nya koncernstrategin innehåller fortsatt omfattande investeringar och lönsam tillväxt där hållbarhet och nya innovationer står i fokus.

– Jag vill tacka Södras ägare, styrelsen, ledningen och alla medarbetare för åren på Södra och önskar en fortsatt fin utveckling framöver, säger Lars Idermark.

Södras mycket framgångsrika år under ledning av Lars Idermark kan sammanfattas så här:

2012

Världsekonomi på dekis. Lågkonjunkturen håller skogsnäringen i ett fast grepp. Södra når en omsättning på 16 807 MSEK med ett minusresultat på 929 MSEK. I slutet av året rekryteras Lars Idermark som vd och koncernchef.

2013

Fortsatt tuff marknad med lägre priser på sågade trävaror. Till följd av nedläggningen av massabruket i Tofte minskar omsättningen till 16 580. Resultatet förbättras, men ligger på minus 450 MSEK. Massabruket i Folla säljs. Under hösten fattar styrelsen beslut om en ny koncernstrategi som sträcker sig fram till 2020.

2014

Marknadsläget förbättras och Södra presterar över förväntan. Röda siffror vänds i svarta och resultatet uppgår till 1 516 MSEK med en omsättning på 17 339 MSEK. Koncernstrategin börjar implementeras och koncernen blir med sammanhållen under devisen ”Ett Södra”. Bland annat bildas Södra Wood. Beslut fattas om att investera 7 000 MSEK i massabruken i Värö och Mörrum.

2015

Södra växer. Ett historiskt starkt resultat på 2 162 MSEK kan presenteras. Omsättningen ligger nu på 18 267 MSEK. Ny utdelningspolicy antas med ett höjt soliditetskrav för att säkra den finansiella förmågan. Investeringsprogrammet pågår.

2016

På kort tid genomförs omfattande förändringar av verksamheten. Södra Wood omstruktureras för att nå bättre långsiktig lönsamhet. Det nya massabruket i Värö invigs. Det är i princip fossilfritt och ligger i toppen i världen vad gäller storskalighet och kostnadseffektivitet. Södra antar nya hållbarhetsmål i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, däribland fossilfri produktion 2020, fossilfria transporter 2030, förbättrad tillväxt på Södras medlemsfastigheter och nollvision kring arbetsskador. Resultatet hamnar på 1 005 MSEK till följd av inkörningen av det nya massabruket i Värö och omsättningen 18 482 MSEK.

2017

Koncernstrategin bär frukt. Omsättningen ökar och ligger på 20 518 MSEK med ett resultat på 1 917 MSEK. Södra har på bara tre år nyinvesterat 10 miljarder kronor för att öka kapaciteten, effektiviteten och lönsamheten i produktionsanläggningarna. Samtidigt avyttras interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Nya steg tas mot vidareförädling med beslut om en pilotanläggning för produktion av korslimmat trä i Värö. Vidareförädling av restströmmar fortgår med investering i världens första biometanolanläggning i Mönsterås och via det med norska Statkraft gemensamma projektet Silva Green Fuel. Därtill är Södra sedan flera år delägare i Sunpine, som producerar biodrivmedel av tallolja.

2018

Södra fyller 80 år och firar med rekordutdelning till medlemmarna på 1 795 MSEK. Resultatet på 4 508 MSEK är det bästa i Södras historia. Omsättningen är 24 230 MSEK. Konjunkturläget har varit gynnsamt och Södra har kunnat möta efterfrågan tack vare tidigare investeringar. Men utmaningarna under året har varit tuffa. Året inleddes med blöta marker följt av en extrem torka under sommaren med tillfälliga avverkningsstopp som följd. Nu inleds också arbetet med att begränsa granbarkborren som sprids snabbt i den av torkan försvagade skogen. Under hösten förvärvas 111 000 hektar skogsmark i Lettland, för att bättre optimera industriernas importbehov.

2019

Fortsatt satsning inom Södra Building Systems, med beslut om en större investering på korslimmat trä. Detta år blir Södra först i världen med att i stor industriell skala återvinna textilmaterial vid massabruket i Mörrum. Med OnceMore kan bomull separeras från polyester och användas i produktionen av dissolvingmassa. Det blir en världsnyhet. Samtidigt sker en avmattning i den globala ekonomin med en sämre marknadssituation för Södras huvudprodukter. Året präglas av stor osäkerhet och de stora granbarkborreangreppen i centrala Europa ger ett överutbud på granprodukter. Stora resurser satsas på att begränsa skadeangreppen inom Södras verksamhetsområde.

Efter sex år och investeringar i Södra om 16 miljarder kronor har den underliggande konkurrenskraften stärkts med en miljard som var målsättningen med koncernstrategin.

2020

När en ny koncernstrategi arbetats fram för de kommande åren bestämmer sig Lars Idermark för att lämna Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.