phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Långsiktigt samarbete med IKEA och Linnéuniversitetet

Långsiktigt samarbete med IKEA och Linnéuniversitetet

Södra och IKEA of Sweden gör tillsammans med Linnéuniversitetet en unik gemensam långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området.

om bilden

– Samarbete vi nu går in i är av stor vikt om vi ska kunna följa den inslagna vägen med att utveckla såväl skogsbruket som våra industriella satsningar inom byggsystem, bioprodukter, energi, trävaror och massa, säger Södras vd och koncernchef Lars Idermark. Här ses han tillsammans med representanter för Linnéuniversitetet och IKEA.

Genom samarbetet samlas kompetenser inom skogsskötsel, ekologi, social hållbarhet, ekonomi samt skogsråvarans egenskaper och användning under ett tak. På så sätt skapas förutsättningar för samverkan och för att främja ett dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv för att stärka konkurrenskraften, skapa gemensam nytta och öka den internationella synligheten.

– Vi ligger i dag i framkant i utvecklingen av ett hållbart modernt skogsbruk, med höga ambitioner för ökad tillväxt och högre klimatnytta. Det samarbete vi nu går in i är av stor vikt om vi ska kunna följa den inslagna vägen med att utveckla såväl skogsbruket som våra industriella satsningar inom byggsystem, bioprodukter, energi, trävaror och massa. Vi har redan i dag ett behov av ett bredare underlag för rekrytering och behovet kommer fortsätta att öka. Samarbetet ger oss även möjlighet att ta emot praktikanter och vidareutbilda våra egna medarbetare, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

– Vi verkar i en region och ett land där skogen och de skogliga produkterna har stor betydelse för människors livsmiljö, som för samhällsekonomin i stort och de klimatutmaningar vi står inför både nationellt och internationellt. Det är därför särskilt glädjande att det är två stora internationella koncerner med hjärtat i Småland som vi nu fördjupar vårt samarbete med, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet som också välkomnar fler aktörer i samarbetet.

LÅNGSIKTIG FINANSIERING

En långsiktig finansiering är avgörande om satsningen ska leda till en långsiktig kompetensutveckling för skog- och träsektorn. Skogsbruket och förädlingen av skogsråvara omsätter i dag omkring 300 miljarder kronor i Sverige. Förädlingsvärdet uppskattas till cirka 40 miljarder kronor, och där Småland står för nästan en tredjedel.

– Tillsammans med näringen kan vi härmed skapa en unik plattform genom erfarenhetsutbyte och resursmobilisering. Vi behöver forskning och utbildning som är anpassad till dagens behov och nya nationella och globala förutsättningar. Detta samarbete ger oss möjlighet att lyfta en rad olika forskningsområden, säger professor Johan Bergh, ämnesansvarig för det skogliga området inom Linnéuniversitetet.

För IKEA är kompetensförsörjningen inom ansvarsfullt skogsbruk och effektiv träanvändning central, särskilt i gränssnittet mellan skogsbruk, ekonomi och träteknik. Det finns ett behov av ökad kunskap och teknikutveckling kopplat till nya träbaserade material.

– Digitalisering, internationalisering och integrering med näringslivet är några av nyckelorden. Därtill har vi klimatförändringarna som ställer nya krav såväl på anpassning av våra skogar som att vi måste får fram träbaserade ersättningsmaterial där vi idag använder fossila material. Rätt använt kan träet bli en stor del av lösningen för att stoppa klimatförändringarna, säger Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager, Ikea of Sweden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.