phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Dags för årsmöte

Dags för årsmöte

Under perioden 9-19 mars hålls det 36 årsmöten i Södras område. Som medlem och ägare av Södra är du, din röst och din vision för ditt företag och din skog viktig, så missa inte årets viktigaste möte.

På Södras årsmöten informerar representanter från styrelse och ledning om föregående års resultat, styrelsens förslag till vinstdelning samt vad som hänt inom företaget under det gångna året. Den lokala organisationen och skogsbruksområdets förtroendevalda berättar om både den skogliga verksamheten och medlemsverksamheten föregående och innevarande år.

– Årsmötet är ett tillfälle till dialog mellan Södras styrelse, ledning, verksamhetspersonal, förtroendevalda och medlemmarna. Så kom och delta. Engagerade medlemmar är nyckeln till framgång för ett medlemsägt företag, säger Södras medlemschef Gustav Tibblin.

Medlemmar som har sin skogsfastighet inom skogsbruksområdet är röstberättigade vid det lokala årsmötet. På årsmötet väljer medlemmarna förtroenderåd och valberedning samt de personer som ska representera dem på stämman som är Södras högsta beslutande organ. På årsmötet behandlas även eventuella motioner som medlemmar har skickat in.

GRANBARKBORRAR OCH KLIMAT

Södras granbarkborrearbete och skogens betydelse för klimatet är två aktuella ämnen som kommer att belysas i samband med årsmötena.

Sedan granbarkborren började härja på allvar i medlemsskogarna efter den torra sommaren 2018 har Södra satsat stora resurser för att bekämpa och hålla insekten stången. Arbetet med att ta hand om den skadade skogen har genomsyrats av en enorm kraftsamling i hela kedjan från medlem till kund. Många satsningar har gjorts för att öka skogsägarnas kunskaper. Omfattande resurser har lagts på forskning och utveckling av nya metoder. Dessutom har engagemanget för att uppmärksamma myndigheter och beslutsfattare på allvaret i granbarkborrefrågan varit stort.

Södras styrka i kampen mot granbarkborren kan du ta del av på ditt årsmöte och även läsa om på sidorna 18-19 i det här numret av Södrakontakt.

Skogen och Södra spelar en viktig roll i klimatomställningen. Vår verksamhet har en positiv klimateffekt som motsvarar 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Vi sköter skogen så att den växer bättre och binder mer koldioxid, våra produkter ersätter produkter med högre klimatbelastning och vi anpassar skogen så att den står emot klimatförändringarna.

På ditt årsmöte kan du lära dig mer om hur du få din skog att växa bättre och bidra till ännu högre klimatnytta.

SÅ ETT FRÖ OCH LÅT DET BLOMMA

I samband med årsmötena kommer Södra dela ut en påse ängsfröer till de som närvarar.

– Vid årsmötet 2019 delades 5 000 bihotell ut till Södras medlemmar och vi vill nu uppmärksamma en för bina viktig miljö, blomsterängen. Det senaste århundradet har ängar och betesmarker minskat drastiskt, vilket har gjort livet svårare för blommor, bin, fjärilar och andra insekter, säger Therese Lindström, ekolog i Södra.

LÄS MER I INBJUDAN

Omkring två veckor före årsmötet landar inbjudan till mötet i din brevlåda. Tillsammans med inbjudan får du skriften Årsrapport som ger dig en sammanfattning av resultatet och verksamheten under 2019. Genom att läsa Årsrapporten kan du förbereda dig inför årsmötet. Kanske kommer du då på några frågor som du vill ställa till styrelse- och ledningsrepresentanten.

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.