phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Akademiens guldmedalj till Göran Örlander

Akademiens guldmedalj till Göran Örlander

Den 28 januari mottog Göran Örlander, tidigare skogsstrateg i Södra, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens guldmedalj i Stockholms stadshus. Göran tilldelades 2020 års pris för att han som forskare och inom industrin verksamt har bidragit till utvecklingen av sydsvensk skogsforskning, nydanande skötselmetoder, kunskap om skogens klimatnytta, hållbarhetsfrågor och skogsförädling.

MOTIVERINGEN LYDER:

”Göran Örlander har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser inom skogsforskning och skogsskötselutveckling samt skogligt hållbarhetsarbete. Han intresserade sig tidigt för sydsvensk skogsforskning och byggde som vetenskaplig ledare upp Asa Försökspark, en anläggning som har mycket stor betydelse både för skogsskötselns utveckling och idag också för kunskapen om viltbetesskador. 

Produktionsfrågor och hållbarhetsfrågor har varit ledande i hans arbete. Som skogschef och sedermera skogsstrateg vid Södra Skogsägarna utvecklade han skogsskötselrekommendationer efter stormarna Gudrun och Per, tidiga strategier för skog och klimat hos Skogsstyrelsen och sedan för familjeskogsbruket. Certifieringsfrågor och metoder, plantproduktion och skogsträdsförädling har varit viktiga delar i hans arbete att utveckla skogsbruket och skogsnäringens roll, numera också som ordförande i Skogsforsk. Under sin akademiska karriär har Göran Örlander publicerat över 200 vetenskapliga arbeten.”

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.