phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra välkomnar utredning om äganderätten

Södra välkomnar utredning om äganderätten

Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. – Vi välkomnar utredningen och ser det som ett framsteg för vår näringspolitiska verksamhet att äganderättsfrågorna nu ses över, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander.

Utredningen, som också ska ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi, är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommenterar utredningen så här:

– Det är viktigt att värna landsbygdsutvecklingen, jobben, företagandet och miljön. Utredningens förslag ska stärka äganderätten till skogen, främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk och stärka rättssäkerheten i de fall då det görs inskränkningar i ägande- och bruksrätten. Vi behöver också öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter, och förbättra legitimiteten för skogs- och miljöpolitiken.

Förslagen från utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation de har rätt till. Dessutom ska utredningen föreslå nya eller utvecklade flexibla skydds- och ersättningsformer som ska kompensera markägare för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Dessa ska bygga på frivillighet och skapa incitament att skydda och bevara biologisk mångfald och andra allmänna intressen.

– Södra har under många år jobbat hårt för att markägare ska få den ersättning för markinskränkningar som de har rätt till och vi ser därmed fram emot nya regler för stärkt ekonomisk kompensation, säger Göran Örlander.

– Vi behöver dessutom skyddsformer som är mer flexibla än de vi har idag. Speciellt viktigt är det att hitta former som medger avtal som ger årliga ersättningar liksom att avtalstiderna blir kortare.

Enligt Göran Örlander är det också viktigt att avsättningar sker på markägarnas initiativ.

– Den frågan har vi under ett antal år drivit genom projektet KOMET som syftar till att naturvårdsavsättningar görs på markägarnas villkor.

Utredningen som leds av Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt, ska redovisa sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.