phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsstyrelsens publiceringar av planerade avverkningar fortsätter

Skogsstyrelsens publiceringar av planerade avverkningar fortsätter

Kammarrätten gav i september Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera detaljerade kartor över planerade föryngringsavverkningar utan att behöva tillfråga berörda markägare. Södra överklagar nu domen till Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Förhoppningarna om att den nya dataskyddsförordningen skulle leda till ett starkare skydd för markägares integritet har kommit på skam. Vi anser att det är en självklar utgångspunkt att markägarna tillfrågas om de vill att detaljerade uppgifter om deras näringsverksamhet publiceras på internet. Genom att tillgängliggöra så ingående information kan enskildas näringsverksamhet skadas. Utifrån vår horisont finns inga försvarbara skäl till publiceringarna, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Det finns inget uppdrag från regeringen till myndigheten som säger att offentliga handlingar ska tillgängliggöras digitalt för allmänheten. Initiativet har tagits på myndighetsnivå.

– Vi har i Sverige en lång tradition av öppenhet, som ska värnas. Men Skogsstyrelsen tycks inte ha förstått att offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska ha insyn i myndigheterna, inte för att myndigheterna ska offentliggöra känslig information om medborgare och näringsidkare, säger Göran Örlander.

Södra arbetar nu vidare för att skogsägarnas integritet och näringsverksamhet skyddas från denna långtgående exponering. Södra har överklagat Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen och väntar nu på ett prövningstillstånd.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.