phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra

Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra

I en intern utredning föreslår Skogsstyrelsen att de ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. – Vi välkomnar Skogsstyrelsens förslag och det vore bra om fokus nu kan flytta från nyckelbiotopsbegreppet till arbetet med att utveckla bra naturvärden, säger Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog.

Under de tre senaste åren har en samverkansprocess genomförts mellan Skogsstyrelsen och olika skogliga intressenter, gällande inventering och registrering av nyckelbiotoper. Som en del i processen har Skogsstyrelsen gjort en intern utredning om registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Arbetssättet med nyckelbiotoper har under en längre tid varit omdiskuterat och utredningen identifierar en rad problem med det. En av slutsatserna i utredningen är att Skogsstyrelsen bör upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan.

Skogsstyrelsen konstaterar att man idag fått en annan roll än det var tänkt när man började med inventering och registrering av nyckelbiotoper för 30 år sedan. Framförallt beror det på en stark koppling till skogscertifieringen.

Utredningen är nu ute på remiss och Södra är en av remissinstanserna. Miljöchef Tomas Rahm kommenterar förslaget så här:

– Utifrån de slutsatser som utredningen gör ser jag det som naturligt att inventering och registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan upphör.

– Den senaste tidens debatt om nyckelbiotoper har varit olycklig och jag tror också att det är bra om fokus kan flyttas från nyckelbiotopsbegreppet till arbetet med att utveckla och bevara naturvärden.

– Bara för att Skogsstyrelsen upphör med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar innebär det inte att Södra upphör med att göra naturvärdesbedömningar i samband med upprättande av skogsbruksplaner och åtgärdsförslag, säger Tomas Rahm.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.