phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Regionala skogsstrategier skapar stärkt dialog

Regionala skogsstrategier skapar stärkt dialog

Just nu pågår ett stort arbete i många län med att ta fram regionala skogsstrategier som en del i arbetet med det nationella skogsprogrammet. – Syftet med de regionala processerna är att ta fram strategidokument som ska leda till att vi får ut än mer av skogens olika värden, men också att få till en stärkt dialog mellan olika intressenter på regional nivå, säger Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

Om bilden

Diskussioner i arbetet med regional skogsstrategi i Halland.

Visionen för regeringens nationella skogsprogram som antogs 2018 är att Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

– Det nationella skogsprogrammet är fortfarande ganska övergripande, och de regionala arbetena som nu pågår är ett sätt att bli mer konkret i vad som behöver göras för att skogen ska kunna fortsätta leverera mer av alla de olika värden som samhället önskar, säger Malin.

Alla län i Södras område arbetar med regionala skogsstrategier eller skogsprogram i någon form, även om inriktning, tidplan och ambitionsnivå skiljer sig åt mellan de olika länen. Södra deltar i de flesta av de här processerna. Malin Pettersson är den som oftast representerar Södra, för det mesta tillsammans med någon förtroendevald.

– Det känns viktigt att vi är med och för fram familjeskogsbrukets förutsättningar i de här diskussionerna. Det här arbetet är en möjlighet både att lyfta fram skogens och skogsbrukarens betydelse för samhället för en bredare skara, men också att hitta värdefulla samarbeten inom olika områden, säger Malin.

Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter på Södra.

SMÅLÄNDSK SKOGSSTRATEGI

I Smålandslänen tog man fram en regional skogsstrategi redan för ett par år sedan. De dåvarande  landshövdingarna i Kalmar och Kronobergs län var drivande och såg nyttan av att samverka kring skogen. Malin Pettersson var med och arbetade fram den första regionala skogsstrategin.

Förutom att strategin och den tillhörande handlingsplanen innehåller insatser och aktiviteter som ger positiva effekter, så har den processen också bidragit till en bättre dialog om utvecklingsfrågor kopplat till skogen regionalt. Dessutom har arbetet lett till en ökad medvetenhet om skogens betydelse i vår region, hos både politiker och andra beslutsfattare, menar Malin.

– Att det nu finns ett regionalt samtal om skogen ur ett utvecklingsperspektiv över organisationsgränserna och att skogens betydelse för ekonomi, sysselsättning, klimatnytta, upplevelser och andra ekosystemtjänster blir känd för fler – det ser jag som den största vinsten, säger hon.

I Småland fortsätter arbetet med att genomföra de prioriterade aktiviteterna. Även i Östergötland har man gått över till att genomföra aktiviteter, medan man i exempelvis Skåne och Halland nu är inne i en intensiv fas av dialog och bearbetning av inspel från olika referensgruppsmöten.

Regeringen har via Skogsstyrelsen fördelat medel till de länsstyrelser som vill arbeta med regionala skogsprogram. Även om länsstyrelserna är projektägare genomförs arbetet i de flesta fall som samarbetsprojekt där de regionala myndigheterna, näringslivet, universitet och forskningsaktörer, markägarorganisationer samt intresseföreningar deltar.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.