phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Planläggare lärde mer om naturvårdsarter i barrskog

Planläggare lärde mer om naturvårdsarter i barrskog

– Att planlägga en skog är som att lägga ett pussel. Utan alla bitar blir inte bilden av skogen hel. Skogens arter är en av alla viktiga pusselbitar och på den senaste planläggarutbildningen lyfte vi särskilt naturvårdsarterna i barrskogen, berättar Klara Joelsson, ekolog i Södra.

om bilden

Höstens utbildning av planläggare fokuserade på naturvårdsarter i barrskog. Foto: Peter Berg.

Två gånger om året samlas de omkring 60 planläggare som gör skogsbruksplaner på uppdrag av Södra, både anställda och entreprenörer. Syftet är att de ska hålla sig uppdaterade om nyheter, bland annat i planinstruktionen, men även höja kompetensen inom olika produktions- och naturvårdsfrågor.

– Planläggarna är en viktig resurs och förmodligen en av de personalkategorier inom Södra som därför får mest utbildning. Samtidigt är de också bland de mest uppföljda. Det är planläggaren som skapar bilden över hur skogen bör skötas och en bra plan ger skogsägaren goda förutsättningar för en väl skött skog, säger Klara Joelsson, ekolog i Södra.

Det är därför också viktigt att man som mark leveransägare är involverad när en ny skogsbruksplan upprättas, så att målet i planen reflekterar markägarens mål med sitt skogsbruk.

Tillsammans med kollegan Therese Lindström, även hon ekolog i Södra, höll Klara i slutet av oktober utbildning i artkännedom för planläggarna i Mullsjö, Ulrika och i Fägersta. Den här gången låg fokus på naturvårdsarter i barrskogsmiljö. Till naturvårdsarter räknas rödlistade arter, signalarter och andra arter som kan visa på någon form av naturvärde.

– Vi lyfte ett antal arter som vi anser att planläggarna kan ha nytta av att känna till i sin vardag, exempelvis stor revmossa, vedtrappmossa, granticka, garnlav och granbarkgnagare, berättar Klara.

– Att planlägga en skog är som att lägga ett pussel och för att få en hel bild behövs alla pusselbitar. Det handlar om skogstyper, trädslag, ålder på skogen och markens beskaffenhet, och även om olika arter.

PROAKTIVT ARBETE

Utbildning av planläggarna i naturvårdsfrågor är ett sätt för Södra att arbeta proaktivt med frågan, menar Klara.

– Det är viktigt att vi tar ett ansvar för naturvårdsfrågorna och ju mer vi lär oss, och lär ut, desto mer kunskap får vi – och kunskap är bra. Och planläggarna vill verkligen lära sig mer, och de ger oss många inspel om vad de vill lära mer om, och det är fantastiskt roligt, säger Klara.

Som utbildningslitteratur användes Skogsstyrelsens nya bok ”Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvårdsbedömning”. Den tar upp olika naturtyper och vilka arter som är kopplade till dem samt en beskrivning ev respektive art.

– Är man intresserad av skog och olika arter i skogen är detta en jättefin bok, tipsar Klara Joelsson.

Boken kan du beställa på shop.skogsstyrelsen.se. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.