phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Frågor och svar om skogsekonomi: Skogsskadekonto kan jämna ut inkomsterna

Frågor och svar om skogsekonomi: Skogsskadekonto kan jämna ut inkomsterna

Har du någon fråga som rör skogsekonomi som du vill ha svar på? Då är du välkommen att kontakta din skogsinspektor eller mejla till info@sodra.com. Ange ”Skogsekonomi” i mejlets ämnesrad, så återkommer vi till dig med svar och kanske publicerar vi frågan och svaret i Södrakontakt.

Fråga från medlem: Vi har hört att man kan få uppskov med beskattningen av skogsinkomster med hjälp av skogsskadekonto. Eftersom vår skog drabbats hårt av granbarkborrar har vi tvingats avverka mycket skog ”i förtid”. Vi undrar nu vad som krävs för att nyttja reglerna för avsättning till skogsskadekonto?

Södras skogsekonomer svarar: De som tvingas avverka skog tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet, till exempel på grund av insektsangrepp, har rätt till uppskov med beskattningen av skogsinkomsterna. Genom insättning på ett särskilt bankkonto (skogsskadekonto) kan oregelbundna och framtvingade skogsinkomster jämnas ut mellan olika år. Pengar som satts in på ett skogsskadekonto inkomstbeskattas inte förrän det år de tas ut. Insättning ska göras senast samma dag som deklarationen ska lämnas och pengarna insatta på skogsskadekonto får vara innestående upp till 20 år.

Förutsättningar för insättning på skogsskadekonto är bland annat:

  • att du bedriver enskild näringsverksamhet genom skogsbruk
  • att minst en tredjedel av näringsverksamhetens skogliga avkastningsvärde, på grund av skadan, avverkas tidigare än vad som annars varit fallet
  • att minst 75 procent av årets skogsintäkter kommer från avverkning av skadad skog.

Är skadorna på skogen så stora att skogsskadekonto kan bli aktuellt är du välkommen att kontakta skogsekonom på Södra. Då kan vi berätta om ytterligare regler kring skogsskadekonto.

FAKTA SÖDRAS EKONOMISKA RÅDGIVNING

Skogsgårdens lönsamhet står i fokus för Södras rådgivning till medlemmarna. Rådgivningen har på senare år förstärkts genom att Södra numera också erbjuder skogsekonomisk rådgivning.

Södras skogsekonomer arbetar för att ge service till Södras medlemmar inom tre huvudområden: Ägarskifte, Fastighetsvärdering och Kassaflödesanalys.

  • I tjänsten Ägarskifte ingår genomförande av alla delar i ett generationsskifte. Det kan även handla om rådgivning och överlåtelsehandlingar för köp/försäljning av fastighet, skatterådgivning, etcetera. I erbjudandet till Södras medlemmar finns möjlighet till ett kostnadsfritt startsamtal inför ett generationsskifte.
  • Fastighetsvärdering omfattar värdering av fastighetens alla delar: skog, jordbruksmark, byggnader, med mera.
  • Kassaflödesanalys är en kalkylmodell avsedd för större investeringar, det löpande skogsbruket och för övertagaren i ett ägarskifte. Underlag är skogsbruksplan och deklarationsuppgifter. Resultatet ger en tioårig planering som tar hänsyn till avverkningsnivåer, räntor, skatteeffekter, etcetera.

Möjlighet finns även till trepartssamtal med skogsägare, inspektor och skogsekonom vid till exempel större avverkningar eller fastighetsaffärer.

Vill du veta mer? Kontakta din skogsinspektor.

VAD VILL DU HA SVAR PÅ?

Har du någon fråga som rör skogsekonomi som skogsekonomi som du vill ha svar på? Då är du välkommen att kontakta din skogsinspektor eller mejla till info@sodra.com. Ange ”Skogsekonomi” i mejlets ämnesrad, så återkommer vi till dig med svar och kanske publicerar vi frågan och svaret i Södrakontakt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.