phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt 50 miljoner till framtidens plantor

50 miljoner till framtidens plantor

Södra är med och satsar på en storskalig och automatiserad produktion av förädlade skogsplantor genom innovations- och teknikutvecklingsbolaget SweTree Technologies. 50 miljoner kronor investeras i en pilotanläggning i Umeå. Bakom finansieringen står även Stora Enso, Sveaskog och Holmen.

– vi har förhoppningar om ett tekniksprång som gör det möjligt att snabbt och effektivt producera plantor från det bästa materialet i den svenska skogsträdförädlingen. Det är en glädjande och lösningsorienterad  klimatsatsning från skogsbranschen, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra och ordförande i projektets styrgrupp.

SweTree Technologies har under flera år utvecklat en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes. Förutom positiva effekter för klimatet, då snabbare tillväxt ger ett högre  upptag av koldioxid, kan man utveckla kvalitativa egenskaper hos träden för att skapa större motståndskraft mot sjukdomar och skadeinsekter. För skogsägaren är det också mer lönsamt utifrån en tids- och kvalitetsaspekt.  Anläggningen beräknas stå klar inom ett år.

Satsningen ligger i linje med Södras hållbarhetsmål om att den årliga skogstillväxten ska vara 20 procent högre 2050 jämfört med 2015.

– De skogliga tillväxt- och produktionsfrågorna är centrala om vi ska minska vårt beroende av fossila material och energi genom att öka användningen av trä och förnybara produkter. Därför är den här satsningen ett steg i rätt riktning, säger Göran Örlander.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.