phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vår gemenskap är vår styrka

Vår gemenskap är vår styrka

En sak kan vi vara säkra på, att världen förändras. Det gäller också för oss familjeskogsbrukare. Därför är det viktigt att vi hela tiden arbetar med Södras demokratiska organisation. En stark och levande diskussion gör organisationen och föreningen stark och mer motståndskraftig.

Därför blir Ägardialogen en av höstens viktigaste aktiviteter! Förtroendevalda har i olika konstellationer diskuterat och funderat och förberett dialogmöten med medlemmar. Över 200 sådana är redan bokade under hösten. Tanken är att du ska fundera över Södras inriktning och hur föreningen kan stötta dig i ditt företagande. Ta chansen och var med.

Tyvärr är granbarkborrens angrepp fortfarande ett hot mot våra granbestånd. Värst drabbade områden är Blekinge och hela östra sidan av Södra-området. Dessutom ökar skadorna i ett nordligt bälte. Det är hemskt att se hur snabbt det kan gå, särskilt i torkdrabbade områden. Det innebär att hela organisationen nu har slitit sedan i vintras med att upptäcka och hantera angripna bestånd. Resurser flyttas, extrabilar är upphandlade och all transportplanering omgjord. I förlängningen innebär det också att produktion i sågverk och massabruk påverkas när vedkorgen blir annorlunda. Kontakter tas med regering, länsstyrelse och andra berörda myndigheter. Södras styrka som förening syns på samma sätt som under och efter stormen Gudrun. Man hjälps åt. Stort tack för er förståelse men också till medarbetarna som verkligen sliter för att få pusslet att gå ihop.

Södras styrka som förening syns på samma sätt som under och efter stormen Gudrun.

/lena ek, ordförande i södra

En positiv nyhet är att globala Randstads Employer Brand-undersökning som gjorts med över 6 000 intervjuer i Sverige visar att gröna näringar hamnar högt upp. Lantmännen blev etta och Södra tvåa bland företag som tar störst samhällsansvar!

Näringspolitiken förändras också och även här hittar vi utmaningar. FN:s klimatpanel IPCC kom med en rapport om skog som många pratat om, men inte lika många läst! Den visar att klimatnyttan med hållbart skogsbrukande är stor och bidrar till en hållbar utveckling. Den stora avskogningen måste stoppas och återplantering ske. Sverige har gjort resan från avskogat fattigt land till ett utvecklat land med 70 procent skog som brukas på ett hållbart sätt. Bäst är skogens trippelerbjudande, det vill säga jobb och tillväxt, upptag av växthusgasen CO2 och möjligheten att genom substitution/utbyte ersätta fossilbaserade produkter! Så säger IPCC och så säger vi. Sedan länge. En bra minnesregel är att 50 hektar Södra-skog klimatkompenserar för 40 svenskar år efter år.

I Mark- och miljödomstolen i Östersund vann en skogsägare, med stöd från Mellanskog och LRF och våra experter, över Skogsstyrelsen. Frågan var om observation av lavskrika kunde stoppa avverkning. Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen är överimplementerad och pekar också på bristfällig myndighetsutövning. ”Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Vi får se om domen står sig eller om Skogsstyrelsen överklagar.

Slutligen har utredningen om äganderätt blivit tillsatt som ett resultat av januariavtalet. Den ska vara klar redan nästa sommar. Det är mycket kort tid, men om beslut ska kunna tas den här mandatperioden så behövs den takten.

Världen förändras och vi med den. Därför börjar vi nu i styrelsen arbetet inför nästa strategiperiod och Ägardialogen blir en av flera viktiga inspel förstås. Samtidigt är samarbetet och gemenskapen i Södra både en grund och en förutsättning för utveckling av skogsgården och av vår industri. Det syntes tydligt på det lyckade firandet av Mönsteråssågens 20 år härom veckan. Innovationer och maskiner och god mat. Men roligast var att se alla gula Södra-skyddsvästar i miniformat som studsade i hoppborgen eller kastade kottar!

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.