phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ta chansen att påverka Södras färdriktning!

Ta chansen att påverka Södras färdriktning!

Södra behöver växa och utvecklas, frågan är bara på vilket sätt. I höst är det dags för ägardialog där du som Södramedlem får möjlighet att vara med och påverka Södras framtid inom fyra olika teman– råvara och industri, Södramodellen, medlemsengagemang samt näringspolitik. Ägardialogen är en del i Södras pågående strategiarbete.

Redan i januari-februari genomförde vi ägardialoger med cirka 400 förtroendevalda som ett första steg och i oktober-november ges alla medlemmar möjlighet att vara delaktiga genom träffar med olika teman i sitt skogsbruksområde, berättar medlemschef Gustav Tibblin. Målet är att nå minst 4 000  medlemmar på träffar och digitala möten.

Träffarna leds av cirka 250 förtroendevalda. Resultatet av ägardialogen landar hos styrelsen i en delrapport i december med slutrapport i februari som en del av underlaget till ny strategi för Södra.

anmäl dig till ägardialogen

Datum för alla träffar i skogsbruksområden och digitala möten hittar du på: sodra.com/agardialog2019

Anmäl dig gärna så snart som möjligt eftersom antalet deltagare per möte är begränsat!

Fyra spännande teman

RÅVARA OCH INDUSTRI

Hur ska Södra bidra till min skogsgård i framtiden? Under temat råvara och industri diskuterar vi olika vägval för Södra med utgångspunkt i både skogsgården och omvärlden. Vilka möjligheter och risker finns kopplade till råvarubasen, industrigeografin och värdekedjan?

Södra har genom åren gjort många vägval när det gäller såväl industriinvesteringar som satsningar på forskning och utveckling och medlemsområdets utbredning. De olika valen och investeringarna har alla utgått från uppdraget och medlemmarnas behov av utveckling av skogsgården, och har tagit oss dit vi är idag. Samtidigt sker förändringar i omvärlden när det gäller exempelvis marknader, konsumenter och hållbarhet, och det är viktigt att kontinuerligt diskutera vilka vägval vi står inför. Under detta tema vill vi samtala kring vilka vägval du ser för din skogsgård och för ditt Södra och vilka möjligheter och risker de olika vägarna innebär. Kom och bidra med dina tankar kring Södras utveckling!

SÖDRAMODELLEN

Hur ska vi äga Södra tillsammans i framtiden? Under temat Södramodellen lär vi oss tillsammans mer om Södras ekonomiska modell och diskuterar hur både vinst och risk kan delas. Dessutom funderar vi på vilka delar som kräver mer kommunikation och vilka som behöver utvecklas för framtiden?

Södramodellen är unik. Den handlar om hur Södra ägs tillsammans av medlemmarna, om hur vinst, och risk, ska fördelas. Modellen är sinnrikt utformad, men vi vet att det krävs en del för att ta till sig den. Detta mötestema innehåller mer utbildning för att skapa en gemensam grund för diskussionen om hur Södramodellen kan utvecklas och kommuniceras. Kom och fördjupa dina kunskaper om  Södramodellen och ge inspel på hur modellen kan utvecklas!

MEDLEMSENGAGEMANG

Hur kan jag som medlem bidra till Södra i framtiden? Under temat medlemsengagemang diskuterar vi vilka förutsättningar och former som är viktiga för att bibehålla ett högt engagemang in i framtiden. Hur kan vi skapa möjlighet för fler att engagera sig och påverka och vilka idéer borde Södra testa för ett utvecklat medlemsengagemang och ägarinflytande?

Södra bygger på engagemang med tusentals medlemmar engagerade i allt från förtroenderåd och styrelse till medlemsaktiviteter och utbildningar. Studier visar att svenskarnas vilja till ideellt arbete ligger mycket stabilt över tid, men att formerna behöver utvecklas för att man ska vilja och kunna engagera sig. Mer flytande gränser mellan arbetsliv och fritid gör att förutsättningarna för engagemanget förändras och tekniken erbjuder samtidigt nya möjligheter. Därför vill vi veta mer om hur du som medlem ser på förutsättningar och former för engagemang och inflytande och hur vi kan utveckla det för framtiden. Kom och bidra med dina tankar och idéer kring framtidens medlemsengagemang!

NÄRINGSPOLITIK

Hur kan Södra bidra till goda förutsättningar för att äga och bruka skog? Under temat  näringspolitik diskuterar vi hur det näringspolitiska arbetet sker i ett föränderligt medielandskap där allmänheten har låg kunskap om skog och skogsbruk. Vilka är de viktigaste frågorna, för Södra lokalt och för Södra i stort, och på vilket sätt ska de drivas?

Många faktorer påverkar möjligheterna att bedriva det skogsbruk vi vill, både i det lokala och det  globala perspektivet. Det kan handla om världshandel, om klimatpolitik eller om lokal markanvändning och allmänhetens syn på skogen. Historiskt har Södras näringspolitiska arbete gjort skillnad och frågan är hur vi fortsätter utveckla arbetet i ett nytt medielandskap med nya sätt att driva opinionsbildning och med föränderliga politiska agendor. Södra driver de näringspolitiska frågorna på många olika plan och tillsammans med andra aktörer. Kom och bidra med vilka frågor du tycker att Södra ska prioritera och på vilket sätt frågorna ska drivas!

"Ägardialogen stärker engagemanget i Södra"

Ann-Charlotte Larsson

Ann-Charlotte Larsson, ordförande i Mellersta Hallands skogsbruksområde:

 

Varför är ägardialogen viktig?

– Det är viktigt att vi som ägare är med och påverkar inriktningen på framtidens Södra. Vi är 52 000  medlemmar som var och en är både ägare och leverantör, men också kund, till den ekonomiska  föreningen. För Södras styrelse är det viktigt att ha en dialog med ägarna och att vi är aktiva och engagerade. Det tror jag behövs för att fortsätta att skapa ett lönsamt Södra. Vi äger ett stort värde tillsammans!

Vad är utmärkande för ägardialogen 2019?

– Det som är bra med årets ägardialog är att det finns fyra olika teman att välja mellan. Som medlem kan man välja det ämne som man är mest intresserad av. Självklart kan man gå på alla fyra teman om man vill det. Ägardialogen är också ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om Södra.

Ann-Charlotte Larsson tycker att årets ägardialog känns väldigt genomarbetad:

– Det finns en struktur för mötena och ett bra sätt att samla in det som kommer fram i samtalen. Upplägget är tydligt där man börjar varje möte med att fylla på kunskap och sedan går över till dialog inom varje tema. Alla som deltar kan vara trygga med att resultatet samlas in och sammanställs på ett bra sätt, att det kommer att göra nytta. Jag tycker också det är bra att man genomför årets ägardialog i två steg – i våras med förtroendevalda och nu i höst för medlemmar.

Vad vill du att ägardialogen ska leda till?

– Jag hoppas att många medlemmar ska ta chansen att vara med i ägardialogen, att engagera sig, lära sig mer om Södra och vara med och påverka. Det är ett viktigt bidrag till koncernstrategin som styrelsen och ledningen ska ta fram.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.