phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra satsar på plantproduktion genom kontrollerade korsningar

Ökad skogstillväxt: Södra satsar på plantproduktion genom kontrollerade korsningar

En storskalig frö- och plantproduktion med hjälp av kontrollerade korsningar och sticklingar är nu i gång i Södra. Det började i våras på fröplantagen i Söregärde.

om bilden

Genom att isolera honblommorna på granarna i Söregärde med hjälp av tätslutande påsar kunde pollineringen utföras kontrollerat och fröna får därmed kända och önskvärda egenskaper.

– Vår ambition är att som första steg odla fram 100 000 granfrön med de allra bästa egenskaperna. Om vi lyckas kan vi om några år erbjuda våra medlemmar 2 miljoner sticklingar framodlade från dessa frön – sticklingar som har minst 30 procent högre tillväxt än avkomman från vanliga trädbestånd, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

Precis som i andra fröplantager har många så kallade moderträd av gran med vissa utvalda egenskaper planterats ut i granfröplantagen i Söregärde norr om Kalmar. När dessa träd blommar kommer den mesta pollen från andra träd i plantagen, men enstaka pollen kommer även från skogen runt omkring.

– När vi plockar frön vet vi alltså vilka mödrarna till fröna är, men inte vilka som är fäder. Därmed vet vi inte säkert hur avkomman kommer att se ut, berättar Göran Örlander.

KONTROLL PÅ AVKOMMAN

För att få större kontroll på den genetiska uppsättningen hos de frön som odlas fram har Södra i år genomfört ett arbete med så kallade kontrollerade korsningar i Söregärde, faktiskt det första i stor skala sitt slag i Sverige. Allt arbete är genomfört i nära samarbete med Skogforsks forskningsstation i Ekebo.

Under våren isolerades honblommorna genom att förses med tätslutande påsar så att inte pollen från intilliggande hanblommor skulle kunna komma in. Vid lämpliga tidpunkter sprutades sedan pollen insamlade från utvalda hanblommor med kända föräldrar på manuellt på honblommorna, en efter en.

– På det här sättet får vi fram frön med kända och önskvärda kvalitetsegenskaper, såsom hög tillväxt, vitalitet och rakvuxenhet, men även egenskaper som gör att träden klarar klimatförändringar på ett bra sätt, säger Göran Örlander.

– Hittills ser de här kontrollerade korsningarna bra ut. Pollineringen har fungerat och kottarna växer och frodas för skörd i höst, berättar Johan Jonsson, Södra Skog.

Fröna kan sedan på sedvanligt sätt sås och odlas till plantor i Södras plantskolor för att efter ett par år säljas till skogsägarna. Kostnaden för den väldigt speciella hanteringen för att få fram dessa plantor är emellertid hög vilket ger väldigt dyra plantor.

Genom att klippa av grenar från de uppväxta plantorna, så kallade sticklingar, kan kostnaden för den dyra fröframställningen fördelas ut på fler plantor så att priset per planta blir mer rimlig.

– Från varje planta kan vi klippa 10-20 sticklingar som alla har samma goda genuppsättning som det ursprungliga fröet, säger Göran Örlander.

Han berättar att Södra siktar på att med hjälp av de kontrollerade korsningarna få fram 100 000 frön från årets blomning i Söregärde.

– Etablerar sig alla dessa frön och blir friska och växtliga plantor kan vi om några år ha producerat 1-2 miljoner sticklingar med en tillväxt åtminstone 30 procent högre än vad oförädlade plantor har.

– Med kontrollerade korsningar i praktisk drift kan våra medlemmar snart snabbare än tidigare tillgodogöra sig de goda plantegenskaper som skogsträdförädlingen ger, och det känns roligt, säger Göran Örlander.

– Efterfrågan på plantmaterial från våra plantager har ökat för varje år. Särskilt efterfrågade är förstås plantorna med de allra bästa egenskaperna, säger Johan Jonsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.