phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsstyrelsens publiceringar av planerade avverkningar fortsätter

Skogsstyrelsens publiceringar av planerade avverkningar fortsätter

Förhoppningarna om att den nya dataskyddsförordningen skulle leda till ett starkare skydd för markägares integritet har kommit på skam. I en dom från Kammarrätten ges Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera detaljerade kartor över planerade föryngringsavverkningar utan att behöva tillfråga berörda markägare.

– Familjeskogsbrukare måste behandlas likvärdigt med företagare i andra branscher. Den här ingående övervakningen av enskildas näringsverksamhet hade inte accepterats inom andra sektorer. I grunden är det en förtroendefråga, med ökat misstroende mot myndigheten blir det svårare att arbeta mot gemensamma mål, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

Sveriges fyra stora skogsägarföreningar har på sina respektive stämmor fattat beslut om att verka för att Skogsstyrelsen ska upphöra med sina digitala publiceringar av avverkningsanmälningar. Tillsammans representerar föreningarna över 100 000 skogsägare. Södra har dessutom genomfört en undersökning bland sina medlemmar som visade att 97 procent motsätter sig att få sina egna avverkningsanmälningar  tillgängliggjorda digitalt.

– Vi anser att det är en självklar utgångspunkt att markägarna tillfrågas om de vill att detaljerade  uppgifter om deras näringsverksamhet publiceras på internet. Genom att tillgängliggöra så ingående information kan enskildas näringsverksamhet skadas. Utifrån vår horisont finns inga försvarbara skäl till publiceringarna, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Det finns inget uppdrag från regeringen till myndigheten som säger att offentliga handlingar ska tillgängliggöras digitalt för allmänheten. Initiativet har tagits på myndighetsnivå.

– Vi har i Sverige en lång tradition av öppenhet, som ska värnas. Men Skogsstyrelsen tycks inte ha  förstått att offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska ha insyn i myndigheterna, inte för att myndigheterna ska offentliggöra känslig information om medborgare och näringsidkare, säger Göran Örlander.

Södra avser att fortsätta arbeta för att skogsägarnas integritet och näringsverksamhet skyddas från denna långtgående exponering.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.