phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Inventeringen av skogsbilvägar pågår för fullt

Inventeringen av skogsbilvägar pågår för fullt

Inventeringen av alla skogsbilvägar i Götaland pågår sedan i våras. Syftet är att samla in korrekt information om skogsbilvägarna för att avverkning och transporter ska kunna planeras på ett effektivt sätt.

Den bristfälliga informationen om våra skogsbilvägar kostar varje år skogsbruket i Götaland 25 miljoner kronor, eller en krona per kubikmeter. Därför genomförs nu en branschgemensam inventering och klassning av alla privata skogsbilvägar i Götaland. Arbetet utförs av Biometria, före detta VMF Syd, som under en femårsperiod ska inventera hela 100 000 kilometer vägar.

Södrakontakt har talat med Fredrik Svensson, som är samordnare för skogsbilväginventerarna på Biometria, om hur inventeringsarbetet framskrider.

Ni har nu hållit på med inventeringen i ett halvår – hur går det?

– Det går bra. Intern utbildning och utveckling av it-stöd tog lite längre tid än planerat, men nu är vi igång ordentligt. Totalt 13 skogsbilvägklassare är utbildade och de ägnar nu större delen av sina arbetsveckor år inventeringen.

Var sker inventeringen just nu?

– Vi har tagit fram en kartfunktion som ligger på vår webb och som är öppen för alla. I den kan man se i vilka områden som vi den närmaste tiden planerar att genomföra inventeringen. Områdena är markerade med en blå linje.

– I kartan kan man också se vilka skogsbilvägar som redan har blivit inventerade. Om man zoomar in kan man se att dessa vägar är grönmarkerade.

Inventeringsområden uppdateras i början av månaden och besökta vägar uppdateras löpande.

Vilka råd vill du ge markägarna inför inventeringen?

– Om du har vägbommar är det allra viktigast att de är upplåsta och står öppna. Det händer att vi kommer till vägar med bommar som är låsta, särskilt intill större vägar och samhällen, och då får vi helt enkelt vända. Det blir ingen inventering och därmed ingen klassning av vägen. Du som har många vägbommar är välkommen att höra av dig till Biometria så kan vi tillsammans planera inför inventeringen.

– Det underlättar också om vägen är busk- och gräsröjd. Vi kommer ibland till vägar där gräset är uppåt en meter högt. Om det röjs bort innan inventeringen blir det enklare för oss att åka på vägen och se hur den är beskaffad.

Vilka är de vanligaste bristerna på våra skogsbilvägar?

– Vägarna är ofta för smala och har för dålig breddökning i kurvorna för att de ska vara framkomliga med lastbil med släp. När jag är ute ser jag också att storleken på vändplaner ofta är för dåligt tilltagna för att lastbil med släp ska kunna vända på dem.

Mer information om skogsbilvägar

På Södras www.sodra.com/skogsbilvagar, kan du läsa mer om skogsbilvägar och den inventering som nu pågår. Här hittar du även en länk till Biometrias kartfunktion.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.