phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Förädling av skogsträd viktigt för tillväxten

Ökad skogstillväxt: Förädling av skogsträd viktigt för tillväxten

Skogen kan spela en avgörande roll för vårt framtida klimat. Den är förnybar och när den växer binder den stora mängder koldioxid. Och med rätt skötsel kan vi öka skogens tillväxt och på så sätt bidra ännu mer i kampen mot klimatförändringarna. Därför är ökad skogstillväxt ett av Södras tre prioriterade hållbarhetsmål.

Skogsträdförädling är en produktionshöjande åtgärd och därmed en viktig del i Södras hållbarhetsmål att öka tillväxten i skogen med 20 procent fram till 2050.

– Vår satsning på förädling av skogsträd handlar om ett långsiktigt arbete för att få till friskare, sundare skogar av bättre kvalitet och med högre tillväxt vilket i sin tur leder till högre avkastning för skogsägaren, säger Johan Jonsson, Södra Skog.

Skogsträdförädling har pågått under lång tid i den svenska skogsbranschen. Skogforsk har huvudansvaret för arbetet med skogsträdförädlingen. Man jobbar med en långsiktig genbank med förädling av skogsträdfrö för att nå de önskade egenskaperna på plantor och framtida träd och skogar.

När Skogforsk når framgångar med genetiskt bra barrträd (gran och tall) och björk köper Södra moderträd av dem, det vill säga föräldraträd som ger en avkomma med kända och önskvärda egenskaper, som exempelvis vitalitet, hög (biomassa-) tillväxt, rakvuxenhet, med mera. Dessa moderträd planteras sedan i fröplantager där fröer till nya plantor odlas fram.

Johan Jonsson, Södra Skog.

LÅNGSIKTIGT ARBETE

– Detta arbete måste göras med mycket god framförhållning då det tar 10-20 år innan vi får de första skördarna från dessa plantager, säger Johan Jonsson.

Det är alltså i fröplantager som Södra tar fram förädlat material för odling av olika trädslag med målet att höja både kvaliteten och tillväxten i de kommande skogliga föryngringarna.

Södra driver idag tre fröplantager i egen regi. I Bredinge på Öland tas frömaterial med 16 procent högre tillväxt än ”ortens material” fram och på Söregärde utanför Kalmar odlas frön med cirka 25 procents högre tillväxt. Gåtebo på Öland är den nyaste fröplantagen och där odlas idag frömaterial som i framtiden kommer att ge hela 30 procent högre tillväxt.

– Gåtebo har ännu inte börjat ge så mycket skörd. Året efter varma och torra somrar som den i fjol brukar innebära ett gott kottår med bra fröskörd, men granarna i Gåtebo har tyvärr inte blommat så mycket som vi trodde. Vi får hoppas på bättre skörd framöver, säger Johan Jonsson.

Varje fröplantage består av mellan 100 och 200 olika moderträd. Tvärt emot vad man kan tro så har dessa en större genetisk variation än avkommorna från vanliga trädbestånd, eftersom föräldraträden kommer från olika områden och inte är besläktade med varandra.

Utöver de tre egna fröplantagerna är Södra delägare i ytterligare sex plantager i södra Sverige.

Den beräknade tillväxtökningen hos de plantor som Södra säljer idag ligger ofta på mellan 10-20 procent jämfört med ortens material, det vill säga plantor som inte är förädlade.

– Efterhand som vi får fram fröer från nya plantager kommer vi att kunna erbjuda plantor med bättre genetiska egenskaper, och om 5-10 år kommer tillväxtökningen på våra plantor att ligga 20-30 procent högre än det som inte är förädlat, säger Johan Jonsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.