phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Använd sök och plock-metoden

Använd sök och plock-metoden

Sök och plock är en metod i kampen mot granbarkborren. Metoden används också för att rädda det ekonomiska värdet på det angripna virket. Ju snabbare efter angreppet man avverkar desto större del av värdet kan man rädda.

Träd med borrmjöl runt stambasen.

När granbarkborren har gått i vintervila finns det fortfarande anledning att arbeta med sök och plock-metoden eftersom en stor andel av insekterna övervintrar i träden (resten övervintrar i marken). Metoden har en skogsskyddsnytta fram till nästa års vårsvärmning, då insekterna lämnar trädet de övervintrat i. För att klara transporten av virke måste verksamheten pågå med hög intensitet hela vintern och våren för att transporterna av skogsskyddsfarligt virke ska vara avslutade när svärmningen börjar. Vanligtvis startar svärmningen i slutet av april eller början av maj men med stor variation mellan olika år.

Så här går du tillväga med sök och plock vinter:

Sök efter angrepp

Du letar efter angripna träd på samma platser där du hade eventuella sensommarangrepp. Andra högriskområden är alla äldre granbestånd samt exponerade beståndskanter.

Hitta angrepp

Träd med bruna barr.

Du hittar angrepp av granbarkborre genom att identifiera 

  • träd med borrmjöl kring stambasen
  • träd med bruna barr
  • träd som tappat barr och där mycket gröna barr ligger på marken
  • träd med helt gröna barr men vars bark börjar lossna högt upp på stammen, ibland på grund av hackspettsangrepp

TIDPUNKTEN

En stor andel av granbarkborrarna kommer att övervintra i barken på de träd som angreps i sensommarsvärmningen. De kommer att stanna här till nästa års vårsvärmning. Läget är därmed inte akut ur en skogsskyddsaspekt. För att vara säker på att virket kommer ur skogen och till industri innan insekterna lämnar veden i vår är det dock av största vikt att agera så snabbt som möjligt. Dessutom är det så att ju snabbare du får bort virket ur skogen desto större virkesvärde kan du rädda.

Träd som tappat barr och där mycket gröna barr ligger på marken.

VIRKET

Blånadssvamp finns även i detta virke och missfärgar veden allt mer vart efter tiden går. Så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad. Under höst och vinter finns det risk för att de angripna träden drabbas av lagringsröta, som är en allvarligare defekt än blånad och som i hög grad påverkar virkesvärdet. Lagringsrötan växer så länge temperaturen överstiger 0 grader.

Observera att du inte ska avverka träd som angreps 2018. I dessa träd finns inga granbarkborrar kvar och virkesvärdet i dem är lågt. Dessutom kan dessa träd innehålla arter som är fiender till granbarkborren.

Träd med helt gröna barr men vars bark börjar lossna högt upp på stammen, ibland på grund av hackspettsangrepp.

För aktuell apteringsinformation, besök sodra.com eller kontakta din skogsinspektor.

Ta alltid kontakt med Södra för kontrakt och aktuella villkor innan du påbörjar avverkning av skadad skog.

Registrera skador med hjälp av appen

Du använder med fördel kartfunktionen i appen Skogsägare för att registrera dina granbarkborreangrepp.

SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG:

  1. Ladda ner appen Skogsägare.
  2. Leta efter angripna träd enligt sök och plock vinter. Läs mer här.
  3. Märk ut skadade träd med sprejfärg på två sidor av stammen.
  4. Markera skadade träd i appen Skogsägare. I kartfunktionen trycker du på ”+” nere till höger och väljer ”Insektsskada”.
  5. Fyll i antal skadade träd, huvudsakligt trädslag och skogstyp.
  6. Vi uppmanar i första hand till självverksamhet – tänk på att du behöver ett leveransvirkeskontrakt. Samverka gärna med dina grannar.

Är du inte självverksam eller har omfattande skador behöver du ett kontrakt på avverkningsuppdrag.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.