phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vatten den blå tråden på Emåns Ekomuseum

Vatten den blå tråden på Emåns Ekomuseum

Emåns Ekomuseum i Bodafors är ett trevligt utflyktsmål för den som söker upplevelser i sommar. I och kring museet samspelar vatten, skog, natur och industrihistoria i ett ekologiskt tema. Sedan många år är Södra huvudsponsor till verksamheten.

Till Emåns Ekomuseum kommer besökare i alla åldrar för att ta del av det museet har att erbjuda. Här finns slingor att gå längs ån och i skogen, aktuella utställningar på museet, naturskola och naturverkstad för de många skolbesöken samt butik och café. Allt i en både historisk och vacker miljö.

Nils-Erik Eriksson, guide och vice ordförande i Emåns Ekomuseum.

ARTRIKT OMRÅDE

– Vattnet i allmänhet och Emån i synnerhet är den blåa tråden här på museet, säger Nils-Erik Eriksson, guide och vice ordförande för Emåns Ekomuseum. Friskt vatten är en förutsättning för allt liv, vilket Emån är ett tydligt exempel på.

Olika industrier som funnits kring ån, i kombination med utsläpp av bland annat avloppsvatten, gjorde att ån under en period var övergödd och utslagen. Efter insatser av bland andra Bodafors Fiskevårdssällskap är läget idag helt annorlunda.

– Idag räknas Emån som ett av Europas artrikaste flodområden, säger Nils-Erik. Här finns bland annat 32 olika fiskarter och dessutom flodpärlmussla, ett säkert tecken på att vattenkvaliteten är god. Den rika biologiska mångfalden har gjort att Emån numera är skyddad och till och med klassas som nationalälv.

12 NATURTYPER

Emån kommer från Storesjön strax norr om Ekomuseet och rinner genom ett drygt tiotal sjöar på sin väg mot Östersjön. Den 3 km långa naturslinga som har sin start och sitt mål vid museet bjuder på stor variation.

– Slingan följer delvis Emån och skär genom 12 olika naturtyper. Bland annat alskog, tallmosse, myr, sumpskog, ängsmark och hagmark. Skyltar längs vägen berättar om växter och fåglar som finns i omgivningarna.

Den 1,5 km långa skogsslingan var Södras första vattendemoslinga när den invigdes. Här kan vattenombud och andra skogsägare utbildas och få praktiska tips om skogliga åtgärder i vattenmiljöer. Även andra besökare får en inblick i hur skogsnäringen vill ta hänsyn till det viktiga vattnet.

– Slingorna utnyttjas flitigt av våra besökare, säger Nils-Erik. Många boende i området använder också slingorna för promenader och rekreation.

Vattnet är ständigt närvarande. Här ett kvarnhjul vid den renoverade gamla kvarnen.

ÖVERGRIPANDE BILDEN

Själva museet finns i en renoverad kvarnbyggnad med rötter från 1600-talet. Fullt logiskt samsas svensk industrihistoria med vattnet, djuren och naturen i utställningarna.

– Det har funnits tillverkning av bland annat spik, takstickor och pinnstolar på den här platsen genom årens lopp. Här fanns också Nordens största möbeltillverkare i mitten av 1900-talet, ett arv som vi också vill visa.

Annars är det det rika biologiska livet i och kring vattnet som har huvudrollen på museet. Tillsammans med den stora övergripande bilden av hur allt hänger ihop.

– Vår senaste utställning ”Naturens mångfald – vårt ansvar” tar fasta på just helheten och den biologiska mångfalden, förklarar Nils-Erik. Den kunskapen vill vi dela med oss av, inte minst till den yngre generationen.

NY NATURVERKSTAD

För just barn och skolklasser är Emåns Ekomuseum både en källa till kunskap och ett stort äventyr. Ån och skogen blir lätt till flod och djungel, där det när som helst kan höras ett spännande fågelläte eller dyka upp en vacker växt att titta närmare på.

– Förra året hade vi besök av ett 40-tal skolklasser och invigde också vår naturverkstad i entréhuset. Där kan barnen göra vattenexperiment, artbestämma insekter och studera olika småkryp som de fångat med håv i ån. Utomhus mellan byggnaderna har vi även en anläggning för vattenlek och experiment som uppskattas av våra yngre besökare. Och äldre med, för den delen.

Röster om museet

Carl-Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling på Södra:
”För Södra har vattenfrågorna alltid varit viktiga. Vi har under många år arbetat aktivt med att minska den negativa påverkan på vattnet i samband med skogliga åtgärder. Vi arbetar mycket med utbildningar av såväl medlemmar som entreprenörer och anställda i dessa frågor. Vi gör det ute i praktiken vid vattendrag och sjöar. Därför har samarbetet med ekomuseet varit naturligt för oss. Här finns nu också en av Södras första vattendemoslingor där vi vid olika punkter visar på hur man kan tänka och utföra olika skogliga åtgärder vid vatten.”
Maria Sporre, ordförande för Njudungs skogsbruksområde:
”Lokalt har vi en väldigt fin kontakt med Emåns Ekomuseum. Bland annat utnyttjar vi museet och slingorna i skogen för familjeaktiviteter ibland. Jag blir också inbjuden till den grupp på museet som gör utställningarna, där jag varit med och utformat Södras egen del av utställningen om produkter från skogen. Jag kan verkligen rekommendera andra skogsbruksområden att besöka museet, för det är väldigt fint.”

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.