phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södrakontakt får bra betyg av medlemmarna

Södrakontakt får bra betyg av medlemmarna

Södrakontakt är uppskattad av Södras medlemmar. Det visar den läsarundersökning som genomfördes i december förra året. Enligt den har tidningen en hög räckvidd och läsarna anseratt tidningen är trovärdig och lätt att förstå.

För att få veta i vilken utsträckning Södrakontakt läses och vad medlemmarna tycker om tidningen
genomförde Södra tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop telefonintervjuer med 500 slumpmässigt utvalda läsare i början av december 2018.

Resultatet visar att nästintill alla, eller 98 procent, av de som får tidningen känner till den och att en
övervägande andel, 80 procent, läser eller tittar i alla fyra nummer som ges ut under ett år.

– Läsningen av Södrakontakt är mycket hög i en tid då läsning av tryckta medier stadigt minskar, kommenterar Carin Wegenius, projektledare på Demoskop.

KVINNOR MINDRE POSITIVA

I undersökningen ger sju av tio Södrakontakt ett gott betyg. Ju äldre medlem, desto bättre omdöme. Män är överlag mer positiva till tidningen än kvinnor. Bland kvinnorna är andelen positiva 55 procent – en minskning från 67 procent jämfört med 2015 då en motsvarande undersökning senast genomfördes.

Åtta av tio läsare tycker att tidningen känns trovärdig och är lätt att förstå. Sju av tio tycker att den har
ett tilltalande utseende. En majoritet tycker att Södrakontakt håller hög redaktionell kvalitet, är relevant och ökar deras kunskap i skogliga frågor.

SKOGSSKÖTSEL TOPPAR ALLTJÄMT INTRESSELISTAN

Skillnaderna är stora mellan vad olika demografiska grupper tycker är mest intressant att läsa om. Precis som vid undersökningen 2015 toppar skogsskötsel för både män och kvinnor, men kvinnor är tydligt mer intresserade av miljö- och naturvård, viltfrågor, trender, forskning och livsstilsreportage. Yngre läsare tilltalas mer än övriga av innehåll som handlar om trender, forskning och reportage om andra medlemmar. Ekonomi och ny teknik är andra ämnen som många medlemmar vill läsa om. Sedan senaste undersökningen har intresset ökat för bland annat viltfrågor och skogspolitik.

I samband med undersökningen av Södrakontakt ställdes även frågor kring andra kommunikationskanaler. Resultatet visar att Södrakontakt och digitalt nyhetsbrev är de mest 
föredragna kanalerna för medlemmarna. Kvinnor och yngre föredrar i större utsträckning än genomsnittet digitala nyhetsbrev.

Resultatet av läsarundersökningen blir nu ett underlag i arbetet med att göra Södrakontakt till en ännu bättre tidning för Södras medlemmar.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.