phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Samråd viktigt för att förebygga brand i skogen

Samråd viktigt för att förebygga brand i skogen

Brandrisksäsongen startade i år både tidigt och intensivt. Redan i april blev brandrisken i skogen hög på grund av det varma och torra vädret. Hittills har Södra därför hunnit ha närmare 400 olika samrådsmöten med sina entreprenörer. – De entreprenörer vi samarbetar med är därmed väl medvetna om riskerna och är även uppdaterade på vilka rutiner som ska följas för att förebygga bränder, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra.

Södras brandriskrutin uppdateras kontinuerligt och bygger på den branschgemensamma standarden som utformats av skogsföretag, skogsentreprenörerna, berörda myndigheterna och Skogforsk.

– En förändring jämfört med föregående år är att vi uppmanar alla entreprenörer att trafikförsäkra
sina arbetsfordon med anledning av domen i HD rörande Salabranden, säger Magnus Petersson.

Södra arbetar tillsammans med entreprenörerna framför allt med förebyggande åtgärder. När det finns hög risk för brand följer både Södra och entreprenörerna kontinuerligt brandriskprognoserna från SMHI.

– I lokala samråd kommer vi och entreprenörerna överens om lämpliga åtgärder de närmaste dagarna. Detta dokumenteras så att båda parter vet vad som bestämts. Några exempel på åtgärder är att flytta maskiner till områden med lägre risk, ta av band och kedjor från maskinerna, använda brandvakt och efterbevakning samt arbeta på natten, säger Magnus Petersson.

 

Den vänstra kolumnen anger risk för skogsbrand och definitionen för hög brandrisk börjar vid klass 4. Riskklassen
kan du hitta på SMHI:s hemsida eller i appen ”Brandrisk ute”. Den högra kolumnen anger lämpliga åtgärder vid
respektive riskklass. För avverkning har Södra riktlinjer som entreprenören och Södra sedan diskuterar vid lokala
samråd. Även för den självverksamme kan detta vara ett hjälpmedel för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Under 2018 började Södra fördjupa sig i de så kallade FWI-värdena (Fire Weather Index) för
Götaland. Detta index, som SMHI tar fram fyra gånger per dygn, beskriver risken för antändning,
spridning och brandbeteende. Faktorer som påverkar modellen är temperatur, relativ luftfuktighet
och vindhastighet.

– Därmed kan vi tillsammans med entreprenörerna förfina prognoserna för brandrisk och fatta beslut baserade på lokala förutsättningar. Vi fortsätter nu samarbetet med SMHI och har tillgång till brandriskprognoser vid fyra tidpunkter per dygn. På det sätter kan utvecklingen över hela dygnet följas noggrant och övergången till nattkörning kan göras när det bedöms lämpligt, säger Magnus Petersson.

Det är sällan som det är skogsbruket som är orsak till att brand uppstår i skogen, berättar Magnus Petersson.

– Av de bränder i skog och mark som dokumenterades under 2018, som var ett extremt år, var det
endast i något enstaka fall som skogsbruket var inblandat och inte i något av de stora bränder som
rasade. Oftast orsakas skogsbränder av det rörliga friluftslivet, säger han.

– I Södra har vi ett mycket väl upparbetat system för att förebygga brand i skogen. Det bygger dels på utbildning av och kontinuerliga samråd med entreprenörerna om lämpliga åtgärder, dels på att underlätta för våra entreprenörer att köra under tider med lägre brandrisk, till exempel genom
att ersätta dem för deras extra kostnader vid natt ellerhelgkörning, säger Magnus Petersson.

åtgärder som Södra vidtar vid hög brandrisk

Skogsmaskinerna utrustas under sommarhalvåret med släckningsutrustning och alla förare genomgår en webutbildning om hantering av brandrisk vid skogsarbete. Risken med skogsarbete är att det kan uppstå gnistor när metall från maskinerna skaver mot stenar och block. Samråd mellan Södra och entreprenören sker kontinuerligt för att diskutera lämpliga åtgärder och beslut om åtgärderna dokumenteras för att undvika missförstånd.

Åtgärder som beslutas vid ett samråd kan exemelvis vara:

Flytta maskinerna till områden med lägre brandrisk, där det regnat eller marker som är fuktiga eller innehåller mindre sten och block
• Band och kedjor tas bort från maskinerna
• Brandvakt som sköter bevakning under och efter arbetets utförande och är utrustad med släckningsutrustning
• Nattkörning eftersom brandrisken minska väsentligt på grund av lägre temperatur, högre luftfuktighet och oftast lägre vindstyrka 
• Avbryta arbetet helt i väntan på lägre brandrisk

råd till självverksamma skogsägare

Som självverksam skogsägare bör du om möjligt följa samma rutiner som gäller för entreprenörerna som arbetar för Södra. En bra början är att ladda ner appen ”Brandrisk ute” som tillhandahålls av MSB. Med den får du information om vilken brandrisk som gäller i ditt område. Södra har tagit fram en tabell för entreprenörerna som visar åtgärder kopplade till graden av brandrisk – studera gärna den här ovan. 

branschgemensamt arbete

Efter Salabranden 2014 blev det fokus på att införa branschgemensamma riktlinjer rörande förebyggande av skogsbrand. Framtagandet av riktlinjerna gjordes av BillerudKorsnäs, Holmen, Kyllesjö skog, LRF skogsägarna, Mellanskog, MSB, Norra, Norrskog, Räddningstjänsten Medelpad, SCA, SE, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Skogforsk, Storaenso, Sveaskog, Svenska kyrkan, Sydved och Södra.

I riktlinjerna som blev klara våren 2017, finns krav på samråd när brandrisken är 4 eller högre (se tabellen ovan), utrustningskrav och utbildningskrav.

För mer information

besök www.skogforsk.se och sök på ”skogsbrand”.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.