phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Sågverket i Värös tuffa resa mot vinst

Sågverket i Värös tuffa resa mot vinst

Södras sågverk i Värö har gått från förlust till vinst under de tre senaste åren. Det goda resultatet handlar inte bara om höga färdigvarupriser utan om en rejält förbättrad verksamhet med en effektivare produktion och därmed förbättrad lönsamhet. – Det har varit en tuff resa där vi jobbat med många delar i verksamheten. Vi är givetvis inte i mål med allt, men måste ändå glädjas åt delsegrar, säger Marcus Åsgärde, platschef vid sågverket.

Marcus Åsgärde, platschef vid Södras sågverk i Värö.

Grunden för många förändringar sattes när produktkonceptet ändrades för tre år sedan.

– Vi minskade antalet produkter med 60-70 procent. Det ger till exempel färre omställningar i såg- och efterbehandling. Färre dimensioner innebär dessutom att det blir lättare att optimera hela produktionskedjan. Eftersom vi kör samma produkter kan vi driva förbättringar i ett högre tempo, säger Marcus.

Ett minskat produktsortiment som inte ändras över tid innebär också en konsekvent råvarubeställning samt lägre mellan- och färdigvarulager.

– Värö har en beställning hos Södra Skog på få och långa längder, för gran 3,60, 4,80 och 5,40 med tyngdpunkt på de långa längderna. Vi är också mycket tuffare med att styra flöden inne på sågverket för att inte överproducera och bygga stora mellan- och färdigvarulager. Under hela hösten har vi till exempel stoppat såglinjen frekvent för att inte bygga mellanlager. Stora lager ökar risken för defekta produkter och längre körning inne på området med truck för att hämta varor. Bara minskade lager innebär att vi minskat våra drivmedelskostnader med två miljoner kronor per år, säger Marcus.

Mycket arbete har lagts ner på att öka sågutbytet, det vill säga på att öka andelen av stocken som blir sågad vara.

– Här har vi gjort en rejäl resa med många åtgärder som har lett till kraftiga förbättringar. Sågutbytet har ökat med 3,5 procent, vilket gör att vi idag ligger på en mycket bra nivå för en såg med den här sågtekniken, berättar Marcus.

Bemanningen har minskats från cirka från 190 till 165 befattningar.

– Även här har produktsortimentet delvis skapat förutsättningar för minskningen. Vi stängde en gammal hyvel och samlade all produktion i den nya efterbehandlingen. Vi arbetar medvetet med vår kultur och även här går kurvorna åt rätt håll. På flera avdelningar har vi wärenfeldtgjort produktionsförbättringar utan att vi gjort investeringar, tack vare bättre samverkan.

Sågverket kör sedan 2017 året runt och har inget sommarstopp.

– Det innebär många vinster. Skog kan hålla uppe flöden även under sommaren. Vi kan förse Cell med flis och spån och de får avsättning för värmen. Dessutom jämnar vi ut våra flöden och slipper bygga stora timmerlager och får på köpet mer produktion, säger Marcus.

Värös resa har inneburit att sågverket idag är ett lönsamt sågverk fokuserat på framför allt bygg- och emballagevirke, där huvudprodukterna är hållfasthetssorterade reglar 45 mm och 38 mm. Sågverket producerar både torra och nysågade produkter. Att Värö producerar just dessa produkter beror på närheten till Varbergs hamn och att det är produkter som relativt enkelt kan flyttas mellan marknaderna Storbritannien, USA, Asien och Skandinavien.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.