phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra prioriterar skogsskyddet

Södra prioriterar skogsskyddet

För att kunna bekämpa granbarkborren så effektivt som möjligt koncentrerar Södra under vintern alla avverkningsresurser till skog som är angripen av insekten. Det är en kamp mot klockan för att hinna avverka hos så många drabbade medlemmar som möjligt. Det innebära att avverkning av friska träd måste vänta till senare tidpunkt. – Situationen är allvarlig och vi måste därför prioritera skogsskyddet och se till vad som är bäst för hela medlemskåren. Det hoppas jag att alla medlemmar har förståelse för, säger Södra Skogs affärsområdeschef Olof Hansson.

I november 2018 genomförde Södra en inventering som visade att över 1 miljon kubikmeter granskog på medlemsmarker var skadad av granbarkborre. Just nu övervintrar cirka hälften av alla överlevande insekter under barken på de träd som angreps under den senare halvan av 2018. Södra prioriterar nu avverkning av angripna träd som fortfarande har mycket bark kvar och som snabbt behöver avverkas och transporteras bort från skogen.

Genom denna vinteravverkning får vi bort en stor mängd insekter som annars skulle börja svärma senare i vår och samtidigt kan virkesvärdet räddas.

– Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600, som ger möjligheten att hantera angripet virke rationellt, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

Läs mer om reglerna för 1600-sortimentet här

För att få största möjliga skogsskyddsnytta riktar Södra nu i första hand avverkningsresurserna till de områden som har omfattande angrepp.

– Prioriteringarna måste göras och det betyder att bara skadad skog avverkas nu och de objekt som har mindre skador måste komma sist i kön. Detta gör vi för att åstadkomma största möjliga skogsskyddsnytta och därmed största möjliga medlemsnytta. Vi måste hjälpas åt och se till helheten. Det är i sådana här situationer som Södra har sin styrka som medlemsorganisation, säger Olof Hansson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.