phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Så påverkas du av den nya kvalitetsklassningen av massaved

Så påverkas du av den nya kvalitetsklassningen av massaved

Den 1 augusti 2019 införs en ny kvalitetsklassning av massaved i Sverige. Förändringen kommer innebära att det nuvarande systemet där vrakandelen bestäms i procent av virkestraven upphör. Istället kommer en kvalitetsbedömning av hela traven (biltraven) göras och traven klassas som antingen prima eller sekunda.

Det nya klassningssystemet kommer att förenkla kvalitetsbestämningen av massaveden, vilket ökar effektiviteten i hela hanteringen.

Det är Biometria, (före detta SDC, VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord) som driver frågan om den nya massavedsklassningen nationellt. Biometria mäter och redovisar i dag den stora datamängd som genereras i samband med alla virkesaffärer som årligen görs i Sverige. Organisationen ansvarar också för utvecklingen av dagens mätmetoder och är en oberoende part mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara.

Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

TYDLIGARE SIGNALER

Ett mål med det nya systemet är att ge dig som skogsägare tydligare signaler om vilket virke som industrin behöver.

– Det är travens genomsnittliga kvalitet som blir avgörande för hur mycket du får betalt och inte hur enskilda stockar ser ut. I det nya mätbeskedet kommer det inte att finnas något vrak eller avdrag angivet utan enbart hur stor volym av massaveden som blivit inmätt som prima eller sekunda, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

Det gör att det kommer att bli skärpta krav på vissa egenskaper så som fel trädslag. Samtidigt kommer toleransen att öka för vissa andra virkesfel så som till exempel kvistning. Merparten av all massaved kommer att klassas som prima. Travar som inte klarar sekundakravet mätningsvägras. Om traven ändå körts in betalas ett lägre utskottspris (det vill säga varken prima- eller sekundapris betalas ut) eller görs om till annat sortiment. En annan förändring med den nya kvalitetsklassningen av massaved är att från och med 1 augusti bedöms skogsrötan som andelen rötarea i travens ändyta. Det vill säga att en enskild stock får ha obegränsat med röta.

FÖRDELAR MED DET NYA SYSTEMET

Det är relativt svårt att bestämma vrakandelen vid travmätning, oavsett om det görs från mätbrygga eller som bildmätning.

Det nya systemet innebär att det kommer att vara en större tolerans för mindre allvarliga fel, medan andra krav kommer att skärpas. Exempel på fel som klassas hårdare i det nya systemet är övergrovt virke.

– Med det nya systemet kommer incitamenten för att leverera virke som industrin behöver att vara tydligare. Vi räknar med att kunna ge industrin en ännu bättre massaved än idag, säger Sofia Petersson.

Dessutom blir prima/sekundasystemet ett mer transparent system för dig som skogsägare.

– På sikt kommer det att bli enklare att förstå varför en trave bedöms ha kvalitetsbrister eftersom orsaker till att traven inte är prima kommer att specificeras mer tydligt. Exempelvis kommer fel trädslag, röta, kvistning eller grövre stockar att anges. På totalen ser vi att det blir en mer effektiv och rationell mätning. Detta i sin tur är betydelsefullt för effektiviteten i hela logistik- och transportkedjan. Det vill säga att resurserna vid mätstationen kan fokusera på det där de gör störst nytta. Merparten av mätningen kommer att gå mycket snabbare än nuvarande system samtidigt som travens verkliga värde för industrin fångas upp ännu bättre än idag, säger Sofia Petersson.

I materialet Allmänt rörande nationella instruktioner för virkesmätning beskrivs lagstiftning rörande virkesmätning samt hur branschen organiserat sig för att utföra mätning och redovisning. Här beskrivs bland annat hur mätningsinstruktioner och kontrollanvisningar ska tas fram och genomföras. Du hittar materialet på www.primasekunda.se.

Vi kommer att återkomma med information om prima/sekunda-systemet i kommande nummer av Södrakontakt, och publicerar löpande information här på vår webb. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.