phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Framtiden finns i skogen"

"Framtiden finns i skogen"

Ett nytt år med nya möjligheter är alltid härligt. Men först lite eftertanke och analys. Vi summerar 2018 och gläds åt ett fantastiskt resultat.

I efterhand kan det kanske kännas självklart eftersom våra stora investeringar ska stärka underliggande intjäning. Södras balansräkning kommer att se helt annorlunda ut efter utbyggnaden av Värö och stora satsningar i Mörrum, Mönsterås och sågverken. Men en snabb sidoblick på andra i branschen visar att de ansträngningar som medlemmar och medarbetare gjort har gett oss en ännu bättre nivå. Priser och valuta har förstås medverkat. Men många glömmer att förra vintern först var väldigt blöt och sedan väldigt snörik. Efter en lugn vår kom den extremt heta sommaren. Alltsammans har krävt extra mycket av oss alla.

Sommaren 2018 blev den varmaste i mannaminne. Våra kollegor och vänner i Mellanskogs område slogs mot enorma skogsbränder som säkert kommer att påverka både minnen och arbetsmetoder på samma sätt som stormen Gudrun har gjort för oss. Även i Södras område har torkan satt djupa spår. En period stoppades all verksamhet i skogen på grund av brandrisken och vi var många som hela tiden spanade efter åska eller brandlukt. Frivilliga insatser i kombination med snabba utryckningar räddade oss vid upprepade tillfällen de här veckorna. De utvärderingar som gjorts visar att det finns förbättringspotential både lokalt och på övergripande samhällsnivå.

Näringspolitiskt var 2018 också ett hektiskt år. Både Södra, Skogsindustrierna och LRF har förstärkt organisationen för att bättre kunna informera om skogens trippelnytta och vårt hållbara skogsbruk. Jobb och tillväxt, gigantiska upptag av klimatgasen CO2 och möjligheten att ersätta oljebaserade produkter med biobaserade, känns självklart för oss. Men i många sammanhang är kunskapen om det hållbara familjeskogsbruket och våra gröna skogsbruksplaner inte så stor. Det behöver vi gemensamt ändra på.

Det är roligt att se att våra skogar hela tiden ökar i kvalitet och omfång. Skillnaden är dramatisk mot den tid när staten krävde besprutning av löv och jagade skogsägare som ville ha biologisk mångfald, eller hur? Samtidigt måste vi idag ta oss an utmaningar som ett alldeles för högt betestryck, olika anspråk på hur skogen ska se ut, bristande respekt för äganderätt, klimatförändringar, insektsangrepp och knivskarp konkurrens på världsmarknaden. Därför är det viktigt att våra anläggningar är välskötta och välinvesterade, att våra medarbetare får chansen att utvecklas på jobbet och att vi själva tar till oss ny kunskap.

 

För att möta de stora utmaningar vi ser globalt och nationellt kommer Södra att satsa ännu mer på utveckling och innovation i alla led.

/Lena Ek, ordförande i Södra

För att möta de stora utmaningar vi ser globalt och nationellt kommer Södra att satsa ännu mer på utveckling och innovation i alla led. Det gäller till exempel plantmaterial, nya metoder och tekniker hemma i skogen. Digitalisering och hållbara biobränslen, som vi själva producerar, kan hjälpa oss att möta utmaningar i transporter och logistik. Satsningar i sågverk och våra stora bioraffinaderier/bruk hjälper oss att klara konkurrensen. Under året kommer vi också att genomföra ägardialoger runt om i alla skogsbruksområden för att diskutera framtidens utmaningar och hur vi håller vår ekonomiska förening levande och stark.

2019 kommer säkert också att föra med sig både svårigheter och möjligheter. Det rörelseresultat på 4 508 miljoner kronor som Södras medlemmar och medarbetare gemensamt åstadkommit är fantastiskt. Tack alla! Det innebär också att styrelsen kommer att föreslå stämman en utdelning på 1 795 miljoner kronor – 500 miljoner kronor i utdelning på virkesleveranserna, 362 miljoner kronor i utdelning på insatskapitalet och en insatsemission på 933 miljoner kronor. Det ger både Södra och medlemsgården en god möjlighet att fortsätta utvecklas och förbättras. Vi satsar gemensamt – för framtiden finns i skogen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.