phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Dialog för framtiden skapar engagemang

Dialog för framtiden skapar engagemang

Vi behöver växa och utvecklas. Som skogsägare och som koncern. För att lyckas med det behöver vi veta vart vi ska och hur vi ska nå dit. Därför har vi börjat med ägardialoger mellan alla förtroendevalda, styrelse och ledning. Där diskuteras strategi, Södramodellen och ägarstyrning vilket ger bra inspel och en fin grund för fortsatt utveckling av Södra.

om bilden

På ägardialogen får deltagarna arbeta med olika scenarier om framtiden och diskutera åt vilket håll de tycker att Södra ska gå. 

På Gyllene Uttern i Gränna öppnas dörren till konferenshuset. Med utsikt över Vättern sitter 14 förtroendevalda redo för ägardialog. Den tionde i ordningen.

– Målet med ägardialogen är att samla ägarnas synpunkter och tankar kring vilka förflyttningar vi bör göra och vilka frågor som bör fördjupas vidare. Det finns påverkansmöjligheter och Södra är i ständig förändring, säger Anders Roman, styrelseledamot. Han har sällskap av Mattias Johansson, jurist på Södra, Carl-Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter på Södra och Håkan Larsson, konsult.

Siw Abrahamsson är förtroenderådsledamot i Mjölby.

TRE UTVALDA OMRÅDEN

Ägardialogen syftar till att få ägarnas syn på och skapa bra samtal inom tre utvalda områden; Framtidens Södra, Framtidens Södramodell och Framtidens ägarstyrning.

– Vi vill tillsammans med våra medlemmar ha en levande dialog framåt och resultatet av de 18 träffar vi nu anordnar ligger till grund för höstens ägarmöten, berättar Håkan Larsson, konsult och projektledare.

Första delen i ägardialogen, Framtidens Södra, börjar med en kort dragning av Anders Roman och Mattias Johansson. Tillsammans med de förtroendevalda lyfts frågor kring äganderätt, hållbarhet, slutkonsumenter och om vi har råvara så det räcker.

– Möjligheterna med vår råvara växer snabbare än skogen i sig. Vi måste ut och påverka framtidens skogsägarkår att ta hand om sin skog på rätt sätt. Tack vare den goda skötseln så växer skogen mer idag än för tio år sedan, säger Claes Alströmer, förtroendevald.

Deltagarna arbetar med olika scenarier om framtiden och diskuterar åt vilket håll de tycker
att Södra ska gå.

– Scenarierna får igång tankarna kring framtida utvecklingsalternativ. Råvaran kommer att
vara den stora utmaningen. Det blir riktigt bra och spännande diskussioner, säger Anders Roman.

Svaren på frågorna skriver grupperna in digitalt i
appen Södramöten.

SÖDRAS EKONOMISKA MODELL

Eftermiddagen inleds med en stationsvandring för att diskutera framtidens Södramodell med avseende på långsiktighet och dynamik. Några konstaterar att Södramodellen är svår att förstå och att ägardialogen är ett bra tillfälle för att öka förståelsen.

– Modellen är bra, samtidigt som medlemsantalet kanske hade varit ännu högre om fördelarna med medlemskapet i Södra varit enklare och tydligare, säger Hanna Almérus, förtroendevald. 

– Det finns flera godbitar i Södramodellen och det är bra om alla förstår hur den fungerar. Här
har vi en utmaning, säger Anders Roman.

Under stationsvandringen kring Södras ekonomiska modell är det flera frågor som diskuteras; hur bör Södras vinst fördelas, vem äger egentligen Södra, lönar det sig att vara aktiv i sitt brukande, och kan vi jämna ut de ekonomiska topparna och dalarna.

– Det som diskuteras idag kommer vi att sammanställa i projektgruppen och även ta med oss
till höstens ägarmöten, berättar Anders Roman.

FRAMTIDENS ÄGARSTYRNING

Sist på agendan är Framtidens ägarstyrning där syftet är att diskutera förändringsbehov utifrån nuläge, ägarkår och trender. Målet är att identifiera idéer och fördjupningsområden för fortsatt arbete.

– Formerna för ägarinflytande behöver fortsätta utvecklas och hur kan vi då organisera oss
för att de bästa besluten ska kunna fattas? frågar Anders Roman för att få igång en diskussion. 

– Kan vi hålla ägarmötena på Skype för att locka den yngre generationen, undrar någon.
– Vi värvar en ungdomsgrupp, föreslår en annan.

De 14 förtroendevalda i Gränna är engagerade och entusiastiska hela dagen och har nog energi
att fortsätta några timmar till. Men dagen avslutas och sammanfattas av Anders Roman och hans kollegor med en bild på en liten Södraplanta.

– Idag har vi visat vilka fantastiska saker vi gör med Södra och att vi tillsammans utvecklar det
vi har. Ett Södra utan engagerade medlemmar är inte Ett Södra och ägardialogerna runt om i
verksamheten visar på ett otroligt engagemang. Nu tar vi med oss dagens diskussioner och fortsätter ägardialogen på årsmötena, på stämman och vidare på våra höstmöten. Stort tack för ert engagemang! avslutar Anders Roman.

Vad tycker du om ägardialogen och vad tar du med dig från dagen?

Göran Grimmark

Göran Grimmark, medlem sedan 1981 (pappan medlem sedan 50-talet):

– Detta är Södras styrka! Att det är en demokratisk organisation där jag som medlem har inflytande. Ägardialogen är viktig för mig som förtroendevald då jag företräder våra medlemmar. Vi är ägarnas öra och vi för fram åsikterna.

– Jag tar med mig styrkan och möjligheterna med vår råvara. Jag är stolt över Södra
och är nyfiken på den fortsatta utvecklingen.

Hanna Almérus

Hanna Almérus, medlem sedan 2016:
– Det är viktigt att vi som förtroendevalda får möjlighet att träffas tillsammans med personer från Södras ledning och styrelse. Att vi får samtala kring Södra och hur politiken påverkar oss. Nu senast med äganderätten som alltid är en aktuell diskussion.

– Det jag tar med mig härifrån idag är Södras ekonomiska modell. Hur vi kan göra den enklare att förstå så vi får fler medlemmar till Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.