phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Använd sök och plock-metoden i vår

Använd sök och plock-metoden i vår

När vårsvärmningen har startat är det viktigt att leta upp träd som har angripits av granbarkborre och se till att de kommer bort från skogen så fort som möjligt. Metoden kallas ”sök och plock”.

Kontrollera särskilt noga hyggeskanter och områden där du tidigare haft angrepp. Borrmjöl på stammen eller vid rothalsen visar att det är granbarkborrar i trädet. Märk ut var du har angrepp och notera dem med fördel i kartfunktionen i appen Skogsägare. Därefter är det viktigt att avverka träden och transportera dem till bilväg och industri innan den nya generationen är färdigutvecklad.

Du kan se om trädet har blivit angripet av granbarkborre genom borrmjöl antingen vid rothalsen, eller genom borrmjöl på stammen (se stora bilden ovan).

Södra kommer att prioritera avverkning av bestånd med större angrepp där skogsskyddsnyttan blir som störst.
– Vi kommer att behöva rikta in våra resurser på större grupper av angripna träd under den mest kritiska perioden och avverkning av mindre grupper eller enstaka angripna träd liksom avverkning av friska bestånd kommer att få göras i ett senare skede. Anledningen till att vi fokuserar på att avverka större grupper med angripna träd är att skogsskyddsnyttan är störst här, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörutvecklare i Södra.

Tänk på din säkerhet

Tänk på att jobba säkert när du avverkar träd motormanuellt. Läs om säkert arbete vid trädfällning och upparbetning av vindfällen här. 

Södra uppmanar till en aktiv självverksamhet eftersom avverkningsresursen är begränsad under den korta period när sök och plock-metoden är som mest effektiv.
– Samverka gärna med dina grannar när det gäller avverkning och transport. Tänk på att lämna kvar de träd vars bark redan har ramlat av. De utgör ingen fara för skogsskyddet utan kommer att gynna naturvården i beståndet. I den döda veden vi lämnar kan en mängd insekter som hjälper till att hålla barkborrepopulationen på en låg nivå under normala år leva, säger Henrik Holmberg.

Hittar du mer omfattande skador eller om du inte själv har möjlighet att ta hand om skadorna, kontakta då din lokala skogsinspektor så försöker vi hjälpa dig i rätt tid.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Bruka skog

Nyhet

Ämnen: Bruka skog

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.