phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Viltstammarnas storlek borde styras av betestrycket”

”Viltstammarnas storlek borde styras av betestrycket”

Martin Lagerqvist är sedan sju år tillbaka ordförande i Örsås älgskötselområde (ÄSO) som ingår i ÄFO 9 i Västra Götaland. – Vårt ÄSO är på 15 000 hektar med cirka 20 jaktlag. Vi har en plan att följa och det lyckas vi bra med.

I styrelsen finns en en representant för varje jaktlag.

– Vi vill inte ha en liten klick som sitter och bestämmer. Jaktlagens representanter ska förankra de beslut vi fattar i sitt jaktlag men också ta med sig jaktlagets synpunkter till styrelsemötet.

– Ingen jägare ska sitta på ett pass och inte vet vad som gäller, säger Martin.

När vi träffas i början av november har Örsås ÄSO haft styrelsemöte föregående kväll.

– Vi bestämde att fortsätta efter riktlinjerna i den plan vi har och om vi inte kommer upp till den planerade avskjutningen blir det avlysningsjakt, säger Martin.

VIKTIGT ATT NÅ MÅLEN

Avlysningsjakt har bara fallit ut en enda gång.

– Vi har i stort sett inga andra regler än att vi ska nå våra mål enligt planen. Just nu har vi skjutit våra tjurar och har några kvigor kvar. Det är de som kan bli föremål för avlysningsjakt.

Med inventeringar får man grepp på lokala förhållanden. En tjänsteman på länsstyrelsen tog fram ett fantastiskt bra underlag med kartor och koordinater för spillningsinventering, där man sätter ut 40 ytor per kvadratkilometer.

I Örsås ÄSO inventeras idag 1 200 sådana ytor.

BORDE STYRA VILTSTAMMARNA

– De här ytorna använder vi också till betestrycksinventering i skog som är mellan plantstadiet och upp till fyra meter hög.

– Spillningsinventeringen ger oss antalet djur, viltobs ger oss fördelningen av djuren och betestrycksinven-teringen visar hur djuren mår. Den inventeringen borde styra storleken på våra viltstammar, tycker Martin Lagerqvist.

Den nya älgförvaltningen fungerar bra liksom kontakten med älgförvaltningsgruppen. Lika bra är inte kontakterna med länsstyrelsen.

– Jag skickade in en plan till där jag angett reproduktionen (kalv per ko) till 0,7. Länsstyrelsen anmärkte på andra decimalen och menade att ”det vore mer korrekt att beräkna en reproduktion på 0,71”. Då petar man i detaljer som inte leder någon vart.

– Länsstyrelsen är också stelbent. Vi har haft ganska hög reproduktion under ett par år och jag skickade in en begäran om att få skjuta mer kalv. Annars blir de här kalvarna nästa år små, improduktiva ungdjur som går på tilldelningen av vuxna älgar. Vi har fått blankt nej: inga ändringar under pågående jakt.

Martin Lagerqvist talar sig också varm för en klövviltsförvaltning eftersom det finns stora stammar också av rådjur, dovhjort och kronhjort.

– Vi har skjutit alla sorter under hösten.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.