phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ta chansen att påverka via Södras ägardialog

Ta chansen att påverka via Södras ägardialog

Ägardialog är ett tillfälle för medlemmarna att diskutera framtidsfrågor. På 2019 års ägardialog kommer vi genomföra samtal och diskussioner inom områdena framtidens Södra, framtidens Södramodell och framtidens ägarstyrning. Ägardialogen kommer ske i två steg under 2019.

om bilden ovan

Genom åren har Södra genomfört flera ägardialoger, eller ägarmöten, med olika resultat. Bland annat har kapitalfrågor och Södras ekonomiska modell diskuterats.

Ägarmöten har genomförts i Södra med några års mellanrum och är ett tillfälle för att diskutera ägarfrågor med Södras medlemmar och ägare. Från och med 2019 har vi valt att kalla ägarmötena ägardialog. Ägardialogens upplägg, frågeställningar och inriktningar arbetas fram av en arbetsgrupp med representanter från både förvaltningsrådet och styrelsen.

Syftet med ägardialogen är att diskutera ägarnas syn inom de tre utvalda områdena: framtidens Södra, framtidens Södramodell och framtidens ägarstyrning.

TVÅ STEG

2019 års ägardialog kommer äga rum i två steg. Först ut är ägardialoger med våra förtroendevalda runt om i Södraland. De kommer att genomföras i januari och februari.

– Jag hoppas att vi kommer att få riktigt bra diskussioner och meningsutbyten. Det handlar om att vi vill samla tankar kring vilka förflyttningar Södra bör göra och vilka frågor som vi bör fördjupa oss vidare i. Vi vill genom detta första steg bygga kunskap inför höstens dialoger med ägarna, säger Gustav Tibblin, Södras medlemschef.

Nästa steg är alltså ägardialog som kommer anordnas av förtroenderåden och genomföras under hösten och vintern 2019.

– Vi har en målsättning att 4 000 ägare ska ta möjligheten att genom ägardialogen påverka och ge inspel till Södras framtida inriktning, säger Gustav Tibblin.

– Ägardialogerna är är en otrolig styrka med Södra. Ju fler som känner sig delaktiga desto bättre blir resultatet, säger Lars-Ove Johansson, förvaltningsrådets ordförande.

Genom åren har vi genomfört ägardialog inom olika områden och teman med olika resultat. Bland annat blev utfallet från 1997 års ägarmöten på temat ägarskapet och ägarkapitalet att taket för räntan på insatskapitalet togs bort och insatsemissioner blev möjliga.

– Jag tycker det är jätteviktigt att vi har och genomför dialogmöten med våra ägare. Jag tror att just dialog är en nyckel till framgång i en ekonomisk förening. Jag tror att det är därför vi i Södra är där vi är idag. Ägardialogerna är en otrolig styrka med Södra. Speciellt om jag jämför med andra ekonomiska föreningar där jag tycker att man missat det här med dialog. Ju fler som känner sig delaktiga och är med och utvecklar företaget desto bättre resultat blir det, säger förvaltningsrådets ordförande, Lars-Ove Johansson.

Lars-Ove fortsätter:

– Bara för att det just nu går bra för Södra får vi inte luta oss tillbaka. Vi måste hela tiden sträva efter att utveckla och driva de frågor vi brinner för. Vårt framgångsrika resultat är baserat på att vi har haft driv och engagemang hos och dialog med våra förtroendevalda. Det är det som har drivit vår ekonomiska förening framåt till den förening vi är idag.

INSPEL TILL KOMMANDE STRATEGIN

I ägardialogen kommer du att ges möjlighet att ge inspel på Södras kommande strategiperiod. Det som kommer fram ur dialogerna i de båda stegen ska dokumenteras och resultatet återkopplas sedan på årsmötena som äger rum 2020.

– Med denna tidsplanering finns det möjlighet att ta med saker som framkommit vid ägardialogen i kommande strategiarbete som ska genomföras våren 2020, säger Gustav Tibblin.

– Därför vill jag verkligen uppmana alla våra ägare att ta möjligheten till att göra sin röst hörd, avslutar Lars-Ove Johansson.

Tidigare års ägarmöten har genererat:

  • 1997: Ägarskapet och ägarkapitalet. Utfall: Taket för ränta (utdelning) på insatskapitalet togs bort och insatsemissioner blev möjliga.
  • 2004: Strategi och kapitalfrågor. Utfall: Handel med insatskapitalet infördes.
  • 2012: Medlemskapet och Södramodellen. Utfall: Klar majoritet var nöjda med modellen samt handeln med insatser.
  • 2015: Södras arbetsformer. Utfall: Majoriteten medlemmar var nöjda med nuvarande affärsformer inklusive likaprisprincipen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.