phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Starkare lim för träprodukter

Starkare lim för träprodukter

Att öka styrkan i lim för träprodukter med hjälp av att tillsätta Mikro Fibrillerad Cellulosa (MFC). Fungerar det? Det var frågan Johan Ekstrand ville få ett svar på när han påbörjade sitt examensarbete, som blev möjligt tack vare 2018 års Gösta Edström stipendium på 25 000 kronor.

För att kunna genomföra ett examensarbete med fokus på möjligheten att öka styrkan i lim för träprodukter ansökte Johan Ekstrand Gösta Edströms stipendium år 2018. Arbetet är klart och resultatet presenterades i september.

– Ett intressant resultat är att när vi tillsatte cellulosafiber, vilket i huvudsak görs för att minska innehållet av formaldehyd, blev resultat ett lim som var starkare än trämaterialet självt, berättar Johan Ekstrand. I testerna av styrkan i limmet var det oftare träfibrerna som gav vika innan limmet mellan ytorna släppte.

I studien kom Johan fram till att genom att tillsätta fibrillerad cellulosa och minska mängden formaldehyd fick han ett lim som blev mycket starkare, samt mer miljövänligt eftersom att det inte släppte ifrån sig lika mycket formaldehyd som vanligt lim.

HÖGRE KRAV PÅ UTSLÄPP AV FORMALDEHYD

På senare tid har det blivit allt tuffare regler vad gäller material som släpper ifrån sig formaldehyd. Det har gjort att det finns ett ökat industriellt behov av lim som dels innehåller mindre mängd formaldehyd, men även binder det bättre så att ämnet inte frigörs i luften i lika stor utsträckning.

Johan ser många framtida användningsområden för MFC men framhåller mekanisk förstärkning och inkapsling, det vill säga limning och ytbehandling, som de tydligaste användningsområdena.

– När man tittar på just limframställning så ligger de största utmaningarna just nu i att få ner produktionskostnaden samt att hitta rätt nivåer av inblandning av MFC. Det är idag dyrt att framställa lim med MFC och blandar man in för mycket så blir limmet segt och svårarbetat, samt att det blir sprött när det torkar, förklarar Johan.

Fakta MFC:

Nanocellulosa (även kallad mikrofibrillerad cellulosa, MFC eller nanofibrillated cellulosa, NFC) är ett material som utvinns ur träfibrer. Det har exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men i motsats till Kevlar och andra material baserade på fossila råvaror är nanocellulosa helt förnybart.

Källa: Papperochmassa.se

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.