phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra köper skog i Lettland

Södra köper skog i Lettland

Södra förvärvar Bergvik Skog AB:s skogliga innehav i Lettland. Totalt uppgår arealen till 111 100 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.– Genom denna investering säkrar vi delar av vårt behov av skogsråvara. Vi får en bättre struktur på vår virkesimport, som kompletterar våra medlemmars virkesleveranser och stärker Södras konkurrenskraft, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

Om bilden ovan

Sedan tidigare äger Södra 15 000 hektar skogsmark i Lettland (mar-kerat med rött i kartan). Genom förvärvet av Bergvik Skog AB:s skogsinnehav på 111 100 hektar (markerat med mörkgrönt i kartan) stärks Södras position som skoglig aktör i landet.  Punkterna i kartan är inte skalriktiga.

Södra äger sedan tidigare 15 000 hektar skogsmark i Lettland, och stärker sin position påtagligt genom förvärvet.

– Det nya innehavet är även en god kapitalplacering som bas för framtida utveckling av Södra, vilket självklart gynnar våra 51 000 medlemmar, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

Förvärvet avser samtliga aktier i bolagen SIA Bergvik Skog och SIA Ruda och inkluderar den skogliga organisationen med 24 medarbetare.

– Lettland är i dag och framåt en viktig del av Södras råvaruförsörjning. Med förvärvet av ny skogsmark har vi en unik chans att stärka vår ställning på den lettiska marknaden. Vi fortsätter också den inriktning som Bergvik Skog har haft, med att utveckla ett hållbart skogsbruk med höga skogsvårdsambitioner, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Skogsmarken har hög bonitet och tillväxten kommer att öka under kommande decennier. Virkesförrådet uppgår i dag till 10,6 miljoner kubikmeter (m3sk). Köpeskillingen är 324 MEUR.

Frågor och svar om skogsköpet

Varför köper Södra skog i Lettland och hur påverkar det medlemmarna? Södrakontakt ställde några frågor kring förvärvet till Södras medlemschef Gustav Tibblin.

Varför förvärvar Södra skogsmark i Lettland?

– För det första vill vi poängtera att det är en fantastisk möjlighet som öppnats för oss genom att vi får tillgång till fem procent av den privata skogsmarken i Lettland. Lettland är ett viktigt land för Södra. Det ligger nära, vi har lång och god erfarenhet av landet och på det här viset så stärker vi vår position som skoglig aktör i landet.

– Det främsta skälet till förvärvet är att vi vill säkra delar av vårt behov av skogsråvara. Det finns även andra goda skäl. Vi får nu bättre kontroll på vår import av virke. Vi ser det som en god kapitalplacering för Södras medlemmar. Vi ser det även som en investering i tillväxt för framtiden. 

Södra är en skogsägarförening där medlemmarna äger skog. Nu blir Södra en stor skogsägare. Blir ni mindre beroende av medlemmarnas virke?

– Nej, Södra är en ekonomisk förening som finns till för att säkra lönsamheten för medlemmarna. Förvärvet av skog i Lettland handlar om att få bättre kontroll och bättre struktur på virkesimporten. Vi stärker Södras industrier genom förvärvet. (Södras medlemmar äger 2,5 miljoner hektar skogsmark, förvärvet motsvarar 3,2 procent av den arealen.)

Varför inte köpa mark i Sverige?

– Det är något vi undviker eftersom vi inte vill konkurrera med våra egna medlemmar. Ur ett logistiskt perspektiv ligger skogsmarken också bra till i relation till vår hamn vid Södras kombinat i Mönsterås.

Kommer priserna på medlemmarnas virke att påverkas nu när ni köpt så mycket egen skog?

– Nej, virkespriset bestäms av marknaden.

Kommer ni att bedriva skogsbruket i Lettland annorlunda än i Sverige?

– Vi kommer att bedriva skogsskötseln på samma ambitiösa sätt som vi redan gör i både Lettland och Estland, där vi äger 15 000 hektar i vardera landet.

Är skogen certifierad?

– Ja, skogen är certifierad enligt FSC.

Vad tycker Södras styrelse om förvärvet?

– Vad som avhandlas på Södras styrelsemöten är konfidentiellt. Men givetvis tycker både styrelse och ledning att detta är en bra affär.

Har medlemmarna fått ”tycka till” om affären?

– Nej, det är en ren styrelsefråga.

Vad är köpeskillingen?

– Köpeskillingen uppgår till 320 MEUR, eller 324 MEUR inkluderat bolagens kassor.

Hur vet ni att Södra betalat rätt pris?

– Köpet har skett i konkurrens med flera andra köpare. Jämfört med svensk skogsmark är detta förvärv väsentligt billigare. I tillägg skapar det synergier för Södras virkesimport. Tack vare affären kan Södra plocka bort den dyraste importen.

– Köpeskillingen motsvarar cirka 35 000 kronor per hektar skogsmark och 275 kronor per kubikmeter (m3sk).

Varför säljer Bergviks skogar den lettiska skogsmarken?

– Det beror på – som bekant – att Bergvik som bolag är under avveckling.

Det är mycket pengar, gör det att vi inte kan expandera den egna industrin?

– Tvärtom, den här investeringen ger oss möjligheten att låta vår industriella verksamhet växa.

Vad blir avkastningen? Södra kräver 10 procent på sysselsatt kapital. 

– Över tid brukar investeringar i skogsmark mer än väl motsvara avkastningen på aktiemarknaden. Med detta förvärv skapas synergier i vår egen industri som gör att vi får en avkastning som är väl i linje med våra finansiella mål.

Påverkar förvärvet Södras utdelning för 2018?

– Nej. Det finns ingen sådan koppling. Enligt Södras vinstdelningspolicy ska den samlade vinstdelningen till ägarna ligga på 50 procent över en konjunkturcykel. Det målet påverkas inte av affären.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.