phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skador på drygt 1 miljon kubikmeter granskog

Skador på drygt 1 miljon kubikmeter granskog

På Södras medlemmars marker är över 1 miljon kubikmeter granskog skadad på grund av granbarkborreangrepp. Det visar den inventering som Södra gjorde i början av november. En stor mängd insekter finns därmed kvar i skogen och kan komma att utgöra ett stort hot till våren.

Skadorna av granbarkborre är omfattande i delar av Södras område.

Södra gjorde i vecka 45 en ny granbarkborre-inventering på sina drygt 280 övervaknings-fastigheter. Den visar att 1,1 miljoner kubikmeter granskog på medlemsfastigheterna är drabbad av granbarkborreangrepp, att jämföra med de cirka 750 000 kubikmeter som rapporten i september talade om.

Enligt Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare, har skadorna ökat något sedan förra inventeringen, men den främsta orsaken till de nu betydligt högre siffrorna handlar om att angreppen nu är mer synliga.

– Under hösten har de granbarkborreskador som uppstod efter den extrema sommaren blivit allt tydligare och därmed enklare att identifiera. Det innebär att kartan över drabbade områden i princip ser lika dan ut som den gjorde i september. De tidigare värst drabbade områdena är fortfarande de som har mest angrepp, och i vissa av dessa områden är skadorna ännu mer omfattande än vad vi först kunde se, säger Henrik Holmberg.

STOR POPULATION

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har gjort uppföljningar från sommarens granbarkborre-skador. De visar att på grund av det torra vädret har det i år behövts 300 granbarkborrar per kvadratmeter barkyta för att döda en gran, vilket är betydlig färre än efter en mer normal sommar.

– Orsaken är att granarna varit stressade på grund av torkan och därmed mer känsliga och mottagliga för skadeangrepp, förklarar Henrik Holmberg.

SLU:s undersökning visar också att en granbarkborrehona i år har givit upphov till fem döttrar vilket visar att populationen är under uppbyggnad och att det nu finns en mycket stor population granbarkborrar i skogen.

RISK FÖR STORA ANGREPP I VÅR

Henrik Holmberg förklarar att det i sin tur innebär att det finns stor risk för mycket omfattande granbark-borreangrepp till våren, beroende på hur vädret blir.

– Samtidigt som vi ser att det finns mycket insekter under barken i angripna träd och i marken kring dessa träd är granarna stressade av torka. Det ytliga grundvattnet i markerna är fortsatt mycket lågt. Får vi inte en snörik vinter och en regnig vår så ser situationen för stora arealer granskog besvärlig ut. Får vi på detta en storm kan det bli riktigt besvärligt, säger Henrik Holmberg.

Om omfattningen av en storm blir sådan att Södra på ett effektivt sätt kan ta hand om vindfällena, då kan dessa fungera som fångstfällor för granbarkborren. Men blir vindfällena många och spridda och därmed svårare att upparbeta, då har vi en mycket bra grogrund för ännu fler granbarkborrar.

Södra har alltså en bra bild av skadeläget och hur stor granbarkborrepopulationen är, men vet inte vad som kommer att hända till våren.

– Får vi en tidig och varm vår med för granbarkborrens svärmning gynnsamma förhållanden kan konsekvenserna bli stora. Vi får hoppas på det motsatta, säger Henrik Holmberg.

Ta hand om det skadade virket

Har du granbarkborreskadat virke kvar i skogen? Det är fortfarande aktuellt att upparbeta det och på så sätt rädda virkesvärdet. Även en viss skogsskyddseffekt uppnås vid upparbetningen då en del insekter övervintrar i barken.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600, som ger dig bra betalt trots skadorna. Kontakta din skogsinspektor för mer information.

STRATEGIARBETE

Arbete med att ta fram strategier för aktiv bekämpning av granbarkborren till våren pågår nu i Södra. Men metoderna är nu mer begränsade än de var 2007/2008 när de stora granbarkborre-populationerna efter stormen Per bekämpades.

– Tyvärr har vi inte samma möjligheter att använda fångstvirke eller fångstvirkesfällor med insekticider som vi hade då, eftersom det idag inte finns något godkänt medel för att preparera just virke. En möjlighet kan vara en typ av fångstnät med en insekticid som placeras ut i drabbade områden. Det är en metod som vi nu undersöker, säger Henrik Holmberg.

Skogsstyrelsen tittar på möjligheterna att åter upprätta bekämp-ningsområde mot granbarkborre i delar av Götaland samt att utöka svärmningsövervakningen för granbarkborre. Ett mer finmaskigt nät av övervakningsfällor i de värst drabbade områdena skapar en bättre bild av läget och är ett viktigt komplement till de tre som finns idag i hela Götaland.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Bruka skog

Nyhet

Ämnen: Bruka skog

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.