phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nu fortsätter Skogens vatten

Nu fortsätter Skogens vatten

I slutet av oktober gick startskottet för en fortsättning på Skogens vatten.Det skedde i samband med att Södras naturvårds- och vattenombud var samlade i trakterna kring Vrigstad för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Södras naturvårds- och vattenombud har sedan flera år varit motorer för att sprida vattenhänsyn genom kampanjen Skogens vatten. Projektet började redan 2011 när boken Skogens vatten lanserades. Den blev sedan grunden för studiekampanjen med samma namn 2012-2016 där skogsägarföreningarna tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan stod för upplägg och genomförande.

Den 26 oktober gick så startskottet för en fortsättning på Skogens vatten. Med Vuxenskolan som projektägare har skogsägarföreningarna fått medel från landsbygdsprogrammet för riktade utbildningar under 2018-2020 till 1 200 nyckelpersoner, främst förtroendevalda skogsägare över hela landet.

Samtidigt kommer det att arrangeras skogsdagar och seminarier för skogsägare, delvis i samverkan med Skogforsk och deras projekt Bli Spårlös. Det handlar om att undvika skador på mark och vatten genom bra hjälpmedel och hållbara metoder.

Från ett annat nationellt projekt som myndigplanerna heterna driver, kallat GRIP on LIFE, kan  skogsägarföreningarna finansiera femtio vattendemoslingor runt om i landet. Inom Södra, som idag har fem slingor, kommer femton nya att anläggas under de kommande fem åren.

– Södra tillsammans med övriga skogsägarföreningar tar nu fortsatt höjd för att arbeta med vattenhänsyn i skogen där aktivt brukande av skogen förenas med en stor portion hänsyn till miljö och inte minst våra vattendrag, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare i Södra och samordnare av utbildningsdagarna för Södras naturvårds- och vattenombud.

Nu påbörjas planeringen av kurser och skogsdagar. De första planeras komma igång i Södra våren 2019.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.