phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Dags för dom i tjädermålet

Dags för dom i tjädermålet

Efter en lång och för markägarna mycket bekymmersam process ska det så kallade tjädermålet nu avgöras. Mark- och miljööverdomstolen har inlett domskrivningen och domen – som är högintressant för många Södramedlemmar – väntas någon gång i början av december.

Det så kallade tjädermålet har varit en bekymmersam process som kostat Anneli Virenhem och Olle Andreasson mycket pengar, tid och kraft. Nu väntar de på dom från Mark- och miljööverdomstolen.

2014 gick en dröm i uppfyllelse för Olle Andreasson och Anneli Virenhem. De kunde äntligen köpa sin skogsfastighet i Töllsjö i Bollebygd och flytta ut på landet. Sedan dess har en tjäderspelplats på grannfastigheten kostat dem mycket tid och kraft.

– När vi köpte fastigheten gjorde vi en överenskommelse med banken om att slutavverka gammal skog för att snabbt kunna betala en del av lånet, säger Olle. Vi räknade också med att kunna renovera det befintliga  boningshuset på fastigheten. Skogen vi köpte var rejält eftersatt på sina ställen och det bestånd vi ville avverka borde ha tagits om hand redan för cirka 30 år sedan.

11 MÅNADER UTAN BESLUT

När avverkningsanmälan var inskickad återkom Skogsstyrelsen med information om att det fanns en tjäderspelplats på grannfastigheten, 270-720 meter från de områden där Olle och Anneli ville avverka. Särskild hänsyn skulle behöva tas, eftersom tjädern skyddas enligt artskyddsförordningen.

– Därefter väntade vi i 11 månader utan att ha något beslut från Skogsstyrelsen att ta ställning till, säger Olle. Vi gjorde själva flera påstötningar innan Skogsstyrelsen återkom med besked om att vi inte fick avverka i den omfattning vi hade planerat. Vi skulle heller inte få någon ersättning för de bredare kantzoner och grupper av träd som skulle behöva lämnas kvar. Totalt handlar det om ungefär 500 000 kronor i förlorade intäkter.

KOSTAT TID OCH PENGAR

Olle och Anneli överklagade Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, där de förlorade. Nu prövas ärendet i den andra och sista instansen, Mark- och miljööverdomstolen. I slutet av september genomfördes både muntliga förhandlingar i rätten samt syn av skogsfastigheten.

– Det har varit en väldigt lång process som kostat mycket pengar och tagit tid och kraft, säger Olle. Att vi i samband med köpet av fastigheten valde att bli Södramedlemmar har vi dock inte ångrat. Vi har fått mycket värdefullt stöd av Södra under processen.

ETT VIKTIGT MÅL

– Det här är ett principiellt väldigt viktigt mål, menar Mattias Johansson, chefsjurist på Södra. Södra har valt att stötta Olle och Anneli då utgången av fallet har stor betydelse för många av våra medlemmar och deras möjligheter att bruka sin skog. Tillsammans med expertis samt Olles och Annelis juridiska ombud, advokat Daniel Eggertz, har vi framfört både ekologiska och rättsliga argument. Det handlar exempelvis om frågan hur tjäderns fortplantningsområde – ett område som skyddas genom artskyddsförordningen – ska avgränsas samt frågan om tjäderpopulationens gynnsamma bevarandestatus påverkas negativt av avverkningen. I slutändan handlar det också om rätten till ekonomisk ersättning när pågående markanvändning försvåras med hänvisning till artskyddsförordningen. Det är inte förenligt med grundläggande rättsliga principer att nekas ersättning när det görs inskränkningar av det här slaget.

Dom från Mark- och miljööverdomstolen väntas i början av december.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.