phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Biobränsle från Mörrum blir el och värme i Stockholm

Biobränsle från Mörrum blir el och värme i Stockholm

Efter investeringen i Mörrum producerar massabruket mer fasta biobränslen. Spån från flisningen kan därmed säljas och ge både el och värme i södra Storstockholm.

Stora mängder spån tas om hand i Mörrum och säljs som biobränsle.

Södra Skogsenergi hanterar alla fasta biobränslen inom Södra. Varje år levererar man cirka 5 miljoner kubikmeter till bland annat värme- och kraftvärmeverk, industrier och pelletsfabriker. En av de större kunderna är el- och fjärrvärmeproducenten Söderenergi i Södertälje.

– Söderenergi köper något som på fackmannaspråk kallas frånsåll, berättar Johan Axmarker, key account manager på Södra. Frånsållet kan bäst beskrivas som träspån eller mycket små flisbitar. Det är en biprodukt som uppkommer när massaveden flisas på bruken och just i fallet med Söderenergi kommer spånet från Södras massabruk i Mörrum.

MER FASTA BIOBRÄNSLEN

Att Södra levererar spån till Söderenergi hänger ihop med den miljardinvestering som slutfördes i Mörrum för ungefär ett år sedan. Vid sidan av ökad produktionskapacitet var ett av syftena med satsningen att nå en högre energieffektivitet och få ut mer fasta biobränslen.

– Tidigare gick spånet med i kokningen, förklarar Stefan Sandberg, platschef på massabruket i Mörrum. I den nya anläggningen kan vi sålla bort spånet, vilket är att föredra eftersom det riskerar att störa massaproduktionen. Nu har vi smidigare produktion och bättre massakvaliteter, samtidigt som vi får ett biobränsle i sådana volymer att det kan göra miljönytta i Söderenergis verksamhet. Även i övrigt har bruket i Mörrum blivit energieffektivare och vi säljer numera en del av de biobränslen som vi tidigare eldade med själva.

LEVERANS PÅ JÄRNVÄG

Leveranserna till Söderenergi sker på järnväg. Vagnarna lastas på massabruket i Mörrum och lossas sedan på Söderenergis terminal i sörmländska Nykvarn. Därifrån körs det med flisbilar till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje.

– Vi sålde annat biobränsle till Söderenergi för ett antal år sedan, säger Johan Axmarker. Även då levererade vi med tåg och var vid den tidpunkten något av pionjärer på området. Vi känner tåglogistiken väl och det känns också helt rätt att transportera biobränsle på ett så rationellt och klimatsmart sätt.

I Mörrum lastas ett helt tågsätt på knappt tre timmar. Om motsvarande volym skulle köras på väg hade det behövts 25-30 lastbilar.

– Vi levererar ungefär en gång varannan vecka, fortsätter Johan. Varje leverans motsvarar energibehovet för cirka 100 hushåll i ett år.

Torbjörn Carlsson, logistiker, Södra Skogsenergi, Johan Axmarker, key account manager, Södra Skogsenergi, Olle Ankarling, logistiker, Söderenergi och Jan Steinle, bränslechef, Söderenergi samlade vid ett besök hos Söderenergi.

SAMMA VÄRDERINGAR

Totalt producerar Söderenergi fjärrvärme för 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Elproduktionen motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är centrala för företaget i allt från rening av utsläpp till vilka bränslen som används.

– Det är viktigt att vi kan spegla oss värderingsmässigt i våra samarbetspartners, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi. Det kan vi göra i Södra, som precis som vi satsar och är stora på biobränslen. Dessutom vet Södra vad det innebär att leverera i bulk, vilket är något som krävs. De står för rejäla leveranser med tåg och en trygg förutsägbarhet i allt. När det är så här stora och långsiktiga flöden krävs det just förutsägbarhet från båda parter. Vi vet att Södra har ordning på sakerna och att de kan och kommer att göra vad de har utlovat.

Johan Axmarker betonar också vikten av långsiktighet i relation.

– Industrisatsningar ska bära sig på lång sikt, det vet både vi och Söderenergi. Vi har samma inställning i den här relationen, att se framåt och lita på varandra. Det underlättas av att vi båda har förståelse för den andra partens verksamhet och vad som kan påverka upp- och nedgång i produktion och förbrukning.

SAMARBETE INOM ETT SÖDRA

Spånet är en produkt som sållas ut året runt på bruket i Mörrum. Hos Söderenergi är dock behovet av biobränsle större på vintern, när bostäderna behöver mer värme. 

– Tack vare Söderenergis stora terminal kan behovet jämnas ut mot leveranserna, säger Johan. Vi levererar året runt, med ett uppehåll under sommaren. Kunden tar emot bränslet och förvarar det på sin terminal tills det behövs i pannan.

För Södra tjänar samarbetet mellan Södra Cell Mörrum och Södra Skogsenergi som ett exempel på fördelen med att ha flera verksamheter inom en koncern.

– Det handlar om ett system, ett Södra, förklarar Stefan Sandberg. Här är det fabriken i Mörrum som genererar biobränsle som Södra Skogsenergi säljer, men det finns många exempel på hur vi drar nytta av varandras kompetenser och verksamheter. Det bidrar till att öka intjäningen inom hela Södra och gynnar därmed också i förlängningen skogsgårdens ekonomi.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.