phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi tar oss gemensamt an utmaningarna”

”Vi tar oss gemensamt an utmaningarna”

Den sista tiden har jag träffat många som sagt: skönt att sommaren är över. Höga temperaturer, extrem torka och svåra skördeskador har präglat sommaren och gjort att många av oss har känt stress och ängslan. Vi måste förmedla detta till beslutsfattare som kan underlätta på olika sätt. Vi måste också försöka bistå varandra i denna svåra situation.

Sedan förra storbranden i Västmanland har hela branschen gemensamt utarbetat rutiner för hur vi ska agera när brandfaran är hög. SMHI har också föredömligt gjort ett nytt varningssystem som tar hänsyn till flera faktorer än tidigare. Under nästan två månader har värdena slagit i taket i hela eller delar av Södras område! Mellan 20 och 30 bränder per dag har startat i skog och mark men med gemensamma krafter har bränderna släckts. Alla utom någon enstaka har startats av blixt, tåg eller turister. Det känns verkligen bra att Södras extrema försiktighet och till slut stopp för maskiner i skogen gjorde att vi kunde klara sommaren utan storbränder här. Samtidigt känns det hemskt att se hur generationers slit och förhoppningar bokstavligen gått upp i rök hos kollegor längre norrut.

Jag vill tacka alla medlemmar och medarbetare som under stor press klarat först utmaningen med en väldigt blöt period i vintras och sedan en extremt torr period i somras. Skogsåtgärder har fått skjutas på, transportsystem ändras, kundkontrakt uppdateras, akututryckningar för släckning ordnas och planeringar och semestrar flyttas. Trots allt detta har vi med justeringar ändå kunnat hålla vår produktion igång och halvårsresultatet ser mycket bra ut. Fantastiskt!

Vi jobbar nu tillsammans med LRF:s skogsägardelegation och Skogsindustrierna mot länsstyrelser, andra myndigheter och regering för att brandskydd och brandbekämpning ska förbättras och kunna klara svåra situationer i framtiden.

För oss skogsägare kommer nu en andra utmaning – granbarkborren. Även här handlar det om stora värden som kan förstöras och det krävs snabba och resoluta åtgärder. Här i tidningen och på vår hemsida sodra.com finns råd och anvisningar om hur du ska göra. Här gäller devisen ”utan spaning ingen aning”. Gå ett varv och se om du har döda röda träd. I så fall finns säkert fler angripna runtomkring.

Den tredje utmaningen är förstås viltbetesfrågan. I skrivande stund planerar vi möte med Naturvårdsverkets generaldirektör med medarbetare för att se på SLU:s försöksgård Asa och de demonstrationsytor som finns där. Skogsstyrelsen kommer också. Naturvårdsverket är jaktansvarig myndighet och bör förstås jobba med frågan ihop med Skogsstyrelsen.

 

Den fjärde utmaningen och kanske den långsiktigt svåraste är utmaningen om äganderätten.

/Lena Ek

Den fjärde utmaningen och kanske den långsiktigt svåraste är utmaningen mot äganderätten. Enligt SLU och s-regeringens skogsstrategi är mer än 30 procent av skogen och dess olika kategorier undantagen produktion. Systemen utgår från biodiversitet men inte från andra miljöproblem som klimatfrågan, mikroplaster, fossilkemikalier med mera. FN:s hållbarhetsmål grundar sig på miljöhänsyn, ekonomiska och sociala hänsyn tillsammans. Därför är det en gåta att finansdepartementet beställt en så kallad ESO-rapport om skogen som klimatsänka, en rapport som bara ska handla om att ställa skog åt sidan. Varken jobben eller möjligheten att ersätta fossilt material finns med i beställningen! Dessutom vill rapporten att mera avsättningar ska ske och att kostnaden ska stanna på skogsägarfamiljen! Dags igen alltså!

Samtidigt är konjunkturen i skrivande stund bra globalt. Marknaden drar både vad gäller sågat och massa. Vi ser nya innovationer på väg fram, biodiversiteten ökar i våra skogar, Sveriges skogar ökar och vår möjlighet att göra fler produkter av samma mängd kubikmeter ökar. Redan idag är våra bruk klimatneutrala i drift och förutom pappers- och textilmassa plockar vi också ut fjärrvärme, el, flytande biobränsle med mera.

Med blandade känslor men med stor energi tar vi oss gemensamt an utmaningarna. Det är meningen med föreningen.

Jag vill önska er alla, medlemmar och medarbetare, en fin höst.

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.