phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi ska ta det bästa från historien med oss in i framtiden”

”Vi ska ta det bästa från historien med oss in i framtiden”

Karin Andersson är kooperatören som har bättre koll på framtiden än de flesta. Hon tror på lagets kraft, tillbringar mycket tid i skogen och ingår sedan 2014 i Södras styrelse.

SÖDRAS STYRELSEMEDLEMMAR: Det här är den första artikeln i en serie om Södras styrelsemedlemmar. Först ut är Karin Andersson från Hultåkra i småländska Flisby.

 

Karin Andersson talar med värme om laget som fenomen. För henne är det självklart att värdet av allas ansträngningar ökar när Södras medlemmar, medarbetare och entreprenörer arbetar tillsammans och för gemensamma mål.

Hon nickar åt sin skogsinspektors håll. Johan Sjödin besöker fastigheten den här varma augustidagen och tillsammans har de precis vandrat runt i skogen i drygt två timmar för att planera gallring och märka ut träd som är angripna av granbarkborrar. Kafferasten i skuggan vid Assjöns strandkant är välkommen. Det fläktar lätt och sjön bjuder på vidunderlig utsikt.
– Min far talade ofta om Södra som ett exempel på det goda samarbetet, säger Karin. För mig är det likadant.

Hon är Södramedlem i tredje generationen på en gård som gått i släkten sedan 1600-talet. Hultåkra, som ligger i Flisby mellan Eksjö och Tranås, omfattar runt 100 hektar produktiv och certifierad skogsmark samt jordbruksmark och en hel del vatten.
– Jag är född in i den kooperativa idé som Södra bygger på, säger hon. Jag har sett upp- och nedgångar och hur min föräldrageneration var engagerad i finansieringen av utbyggnaden av vår industri. Samarbetet är en viktig del av vår historia och jag tror även att det är vägen in i framtiden.

FÖRSTÅ VART VÄRLDEN ÄR PÅ VÄG

Det är lätt att börja tala framtid med Karin. Hon deläger och arbetar på analys- och konsultföretaget Kairos Future, där verksamheten går ut på att förstå just framtiden och forma den tillsammans med kunderna.
– Vi har huvudkontor i Stockholm och finns dessutom i Shanghai, Göteborg och Malmö. Och så har vi ett gårdskontor här på Hultåkra för mig. Vi jobbar med analyser för att förstå vart världen är på väg, vad de rörelserna betyder för våra kunder och hur de ska arbeta långsiktigt med hänsyn till det.

Karin arbetar främst med medlemsägda organisationer och företag, med grön sektor och med framtidsfrågor för den offentliga sektorn. Hon är agronom i grunden och har arbetat som utbildningschef på LRF. I den funktionen reste hon internationellt och träffade lantbrukare i olika delar av världen.
– Den här långsiktigheten som följer med förvaltningen av jord och skog är också viktig för mig. En jordbrukare med 2 hektar i Grekland har förstås andra förutsättningar än en med 2 000 hektar i USA. Men båda förenas ändå i sin syn på jorden och de möjligheter som en bra förvaltning ger.

Även i sin nuvarande tjänst reser Karin en hel del, men mest i Sverige.
– Jag är egentligen rätt så stationär, skrattar hon. Jag lever här på gården och njuter av att få vara en del av den samhällsgemenskap som finns i bygden. Här kan jag också bidra på mitt sätt till att vi jobbar med vår framtid. Till exempel har 13 lokala föreningar bildat en gemensam förening, där jag är involverad i arbetet för en levande landsbygd.

Karin tror på lagets kraft och att värdet av allas ansträngningar ökar när Södras medlemmar, medarbetare och entreprenörer arbetar tillsammans för gemensamma mål. Här tar Karin en paus tillsammans med sin skogsinspektor Johan Sjödin.

FRAMÅTLUTAT FÖRETAG

Efter kafferasten vandrar Karin och Johan backen upp från sjön. Här gjordes en naturvårdsavverkning för några år sedan. Resultatet är vackert och ljust, med en öppen vy ut mot vattnet samt åkrarna och skogarna på andra sidan sjön. Johan pekar mot ett angränsande bestånd av gran, menar att det är moget för gallring och ger sig in bland stammarna för att titta.
– Det där är så mycket Södra för mig, säger Karin. Vi är ett framåtlutat företag, innovativt och hela tiden på väg. Det märks också på många människor inom organisationen. Som Johan, som hela tiden har inställningen att göra lite mer, titta på ett träd till när han ändå är här.

Karin jobbade själv ett par somrar på Södra i sin ungdom. Dels med att röja och dels på ett kontor. Sedan 2014 ingår hon i Södras styrelse.

GLOBALT, LOKALT OCH HÅLLBART

Det Karin framför allt bidrar med i styrelsearbetet är ett glokalt perspektiv, det vill säga en kombination av det globala och lokala. I sin yrkesroll arbetar hon med de stora samhällsförändringarna, med att försöka förstå vad som väntar runt hörnet och hur teknikutvecklingen påverkar människor och företag.
– Samtidigt är jag, precis som Södra, väldigt lokal. Jag och min bygd påverkas av de större sammanhangen på samma sätt som de påverkar alla andra medlemmar i Södra.

En annan fråga som Karin brinner för är hållbarhet.
– Mina engagemang förenas av hållbarhet, såväl social som ekonomisk och ekologisk. Södra är också en oerhört viktig bärare av hållbarhetsperspektivet. Det gäller på företagsnivå, hos medlemmarna och i samarbetet med medarbetare, kunder och entreprenörer. Vårt företag och vår näring är en del av den lösning som måste komma och som faktiskt behöver komma ganska fort.

HISTORIEN EN TILLGÅNG

Södras historia ser Karin som en stor tillgång, något Södra behöver ta vara på.
– Vi ska ta det bästa från historien med oss in i den bästa framtiden. Var vi kommer ifrån betyder något och jag känner en väldig respekt för de människor som har tagit Södra dit vi är idag. Det som vi har nytta av nu var en gång deras framtid och det som de jobbade och slet för.

Karin återvänder till resonemanget om den kooperativa idén.
– Jag är övertygad om att det här med att driva företag tillsammans är framtiden, säger hon. Tittar vi på hur företag utvecklas idag så handlar det mycket om nätverkande, att inkludera kunder och andra aktörer på olika sätt för att bygga verksamheten. Men det finns också mycket att vinna på att vara den som organiserar värdet kring den arena man verkar på. Det har Södra möjlighet att göra eftersom vi är så stora och robusta. Vi jobbar mycket med de här frågorna kring morgondagens medlemmar, vilka de är och hur vi ska vara relevanta för dem. Tanken är naturligtvis att det även framöver ska vara mer värdefullt att vara med i Södra än att stå utanför.

FASTA PUNKTEN

Hultåkra var en viktig plats för Karin även när hon var barn. Hennes far var ingenjör och en del av det industriella Sveriges framväxt.
– Han konstruerade bland annat sodapannor på olika massabruk, till exempel på Södras anläggning i Mörrum. Det gjorde att vi flyttade runt en del när jag var liten. Men gården fanns hela tiden som en fast punkt i tillvaron. Här bodde mina morföräldrar, sedan mina föräldrar och nu är det jag som bor här sedan 23 år tillbaka.

Fastigheten har i alla år skötts som ett familjeskogsbruk och idag är Karin i högsta grad involverad
i skötseln. Hon diskuterar och planerar ihop med skogsinspektorn och lämnar sällan huset utan en sekatör i fickan.
– Jag gör en del av arbetet med föryngring, tar hand om plantorna genom att hålla undan gräs och sly, viltskyddar och tar bort dubbeltoppar. I övrigt tar jag hjälp av Södra och lokala entreprenörer med det mesta som behövs. Jag tillbringar också mycket av min fria tid i skogen, vandrar och plockar gärna bär och svamp.

Karin hittar granar angripna av granbarkborrar på sin vandring genom skogen.

ANGREPP AV BARKBORRE

På sin vandring genom skogen hittar Karin och Johan grupper av granar som är angripna av granbarkborrar, en följd av den ovanligt varma och torra sommaren. Även i närheten av gården, i ett bestånd med 115-åriga granar, finns tydliga spår.
– De skadade träden behöver tas ut från skogen så fort som möjligt, eftersom en del granbarkborrar lämnar träden och övervintrar i marken, säger Johan. Virkesvärdet minskar också med tiden och till våren vill vi ha så få insekter som möjligt som kan svärma.

Just det här granbeståndet har Karin och Johan diskuterat i flera års tid. Nu blir det lättare att bestämma sig för slutavverkning och att starta en ny skogsgeneration.
– Jag har haft svårt att ta beslut tidigare, erkänner Karin. Jag ser de här gamla träden från gården med bara en åker emellan. En lokal entreprenör hjälpte mig att skapa ett vackert bryn genom att ta bort granar i gränsen mot åkermarken. Det släpper upp buskar i kanten och sedan lövträd ett tiotal meter in i skogen. Brynet blir en fin övergång även till den nya skogen.

SAMHÄLLSDIALOG OCH INFORMATION

Samhällsdialogen är en av de framtidsfrågor som Karin ser som viktigast för Södra, särskilt som 
Sverige är fullt av naturälskande människor med starka relationer till skogen.
– Alla företag är samhällsaktörer idag, säger hon. Men en av Södras styrkor är att vi är en organisation av människor för människor. Är det något som man litar på idag så är det faktiskt andra människor. Där är alla vi som är verksamma inom Södra betydelsefulla. Genom att berätta om skogen och dela med oss av vår kunskap kan vi också påverka samhällsdebatten.

Att se och uppfatta risker i tid är också viktigt. Karin berömmer det arbete som Södras näringspolitiska team, ordförande Lena Ek och flera andra gör.
– När en fråga kommer upp, här hemma eller i Bryssel är vi duktiga på att tidigt se vad den kan komma att betyda för Södra och medlemmarna på sikt. Att vara förutseende och ta tag i problem direkt är jätteviktigt. Samverkan är också en del av det här, så att de som företräder oss i olika sammanhang är välinformerade.

När Karin får frågan om hur framtidens Södra kommer att se ut dröjer hon inte med svaret.
– Meningen med föreningen kommer att vara densamma som idag. Det är skogsgården, dess lönsamhet och villkor, trygg avsättning av virket till marknadsmässiga priser och del i gemensamt skapad vinst. Det handlar om den kooperativa idén, där många människor blir starkare tillsammans. Det gäller också att ha ett helhetstänkande och en långsiktighet, något som det finns ett stort behov av i dagens polariserade och oroliga värld. Södra är ett evighetsföretag som ska finnas så länge det behövs. Men vi kommer också att förändras som organisation med hjälp av tekniska framsteg och innovationer kring råvara och sortiment. Det ger sannolikt fler ägg i korgen och ännu mer värden till medlemmarna.

Bok- och poddtips från Karin

Som nyfiken och samhällsintresserad person kan Karin tipsa om läs- och hörvärda böcker och poddar.

BOKTIPS: ”Liv 3.0 – att vara människa i den artificiella intelligensens tid” av Max Tegmark, ”Hur jag lärde mig förstå världen” samt ”Factfulness: Tio knep som hjälper dig förstå världen” av Hans Rosling.

PODDTIPS: USApodden , Konflikt, Godmorgon, världen! Förnuft & känsla, Filosofiska rummet, Södras egen podd #skogenochframtiden

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.