phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi har gjort avtryck i valrörelsen”

”Vi har gjort avtryck i valrörelsen”

Inför höstens val har Södra arbetat intensivt med att lyfta fram skogsägarnas perspektiv i debatten. I lokala politikerträffar har vi utkrävt tydliga svar från de politiska partierna på frågor som är centrala för klimatomställningen och för drivkraften hos de som äger och brukar skog. I ett flertal debattartiklar och twitterinlägg har vi fört fram våra åsikter och i det senaste avsnittet av podden #skogenochframtiden har vi nått närmare 5 000 lyssnare. – Vi har lyckats bra med intentionen att göra avtryck i valrörelsen, säger Gustav Tibblin, medlemschef i Södra.

Södras näringspolitiska ”kampanjarbete” inför valet 2018 inleddes med att under våren sammanställa de fem just nu viktigaste skogspolitiska frågorna för Södras medlemmar: äganderätten, naturturismen, principen ”frihet under ansvar, brukad skog och hållbar utveckling samt skog och vilt i balans.

PRIORITERADE FRÅGOR

Enligt Gustav Tibblin var det ganska självklart att det var just de här frågorna som skulle prioriteras under valåret.
– Först och främst har vi äganderätten. Den är grundläggande för det privata skogsbruket men vi upplever att den ständigt naggas i kanten. Somliga trycker exempelvis att staten är bättre förvaltare av marker med höga naturvärden och arbetar därför för att inskränka äganderätten hos privata skogsägare. Samtidigt växer den kommersiella naturturismen i södra Sverige. Frågan handlar om balansen mellan allemansrätten, naturturismen och skogsägandet. Vi upplever att man helt glömmer bort markägarna i denna fråga, säger han.

Under Almedalsveckan på Gotland hade Södra många samtal och möten med beslutsfattare och politiker. Här diskuterar Södras vice ordförande Paul Christensson med Stina Bergström, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

”Frihet under ansvar” handlar enligt Tibblin om att Södra inte vill ha en detaljerad skogsvårdslag.
– Vi kan själva sköta våra skogar och vill ha manöverutrymme att göra det enligt eget huvud.
Brukad skog och hållbar utveckling handlar om allt nyttigt som skogen ger.
– Den ger klimatnytta i form av att växande skog binder koldioxid och ju bättre skött desto mer binder den. Brukad skog är en väg till ett mer hållbart samhälle, ett sätt att ersätta plast- och oljematerial med mer hållbara produkter och det är viktigt för oss att föra fram.
–Sist men inte minst frågan om skog och vilt i balans. Varannan ung tall i Götaland är betesskadad. Det är oacceptabelt och det är därför oerhört viktigt att arbeta för att få ner dessa skador till på en rimlig nivå, förklarar Gustav Tibblin.

Läs om de omfattande klövviltskadorna i Götaland. 

Under parollen Vi vill ha svar! har detta så kallade Statement Paper med de prioriterade skogspolitiska frågorna använts för att i olika sammanhang utkräva tydliga svar, bland annat från politikerhåll i de många samtal och debatter som arrangerats under sommaren.

Läs om politikerdebatterna.  

SKOGSÄGARNAS SYN

När det gäller frågan om ”frihet under ansvar” har Södra låtit ta fram rapporten ”Framgångens missnöje i skogspolitiken”. Resultatet, som presenterades i samband med Södras familjedag på Tyrolen utanför Alvesta i slutet av juli, visar att skogsägarnas förtroende för myndigheterna minskar.
– Tilliten till myndigheterna och dess tjänstemän är en viktig fråga där vi upplever att det finns mer att önska. Rapporten visar att Skogsstyrelsen är den myndighet som skogsägarna har störst förtroende för, men samtidigt visar den att oacceptabelt många skogsägare tycker att Skogsstyrelsen har blivit en tillståndsmyndighet i stället för en rådgivande sådan, säger Gustav Tibblin.

Läs om rapporten ”Framgångens missnöje i skogspolitiken”. 

Under valåret har Södra också låtit göra en undersökning av medlemmarnas syn på Södras lobbyarbete. Undersökningen som genomfördes av masterstudenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i form av en webbenkät visar att de flesta av medlemmarna upplever sig få individuella fördelar genom att låta Södra bedriva lobbyverksamhet.

Resultatet bekräftar att det arbete vi lägger på näringspolitiskt påverkansarbete är värt pengarna. Det ger oss råg i ryggen att fortsätta med våra ansträngningar för att ska vara möjligt för privata skogsägare att äga och bruka sin skog, säger Gustav Tibblin.

SAMARBETE PÅ NATIONELL NIVÅ

Södra har med anledning av höstens val även gjort insatser på nationell nivå. Tillsammans med Mellanskog, Norra Skogsägarna och Norrskog arrangerade Södra i slutet av augusti en skogspolitisk debatt på Gröna Lund i Stockholm. I samband med debatten överlämnades skogsägarföreningarnas gemensamma principdeklaration med rubriken "Äganderätt, frihet och brukad skog för hållbar utveckling" till miljö- och jordbruksutskottet. Efter valet kommer den att lämnas vidare till den minister som blir ansvarig för skogsfrågor i den nya regeringen.

Läs mer om politikerdebatten på Gröna Lund. 

I början av september arrangerade Södra en uppskattad övning med Kalmar läns rikspolitiker hos Södra-medlemmen Kristina Lindelöf, Ingebo Hagar. Representanter från samtliga åtta riksdagspartier och fyra sbo-ordföranden från Södra var närvarande och samtalen hade fokus på skogs- och landsbygds-företagande. Krsitina berättade om sina drivkrafter, om ägande och brukande, om sitt entreprenörskap och uppbyggnaden av Ingebo Hagar.

STOR AKTIVITET

Södra har inte bara arrangerat och medverkat i en rad politiska debatter under sommaren. Det stora engagemanget i de skogspolitiska frågorna har visat sig i ett stort deltagande och nätverkande i Almedalsveckan på Gotland och i form av ett flertal debattartiklar och twitterinlägg. Det åttonde avsnittet av Södras näringspolitiska podd ”Skogen och framtiden” med rubriken ”Skogen hetare än någonsin” belyste flera av de viktiga skogspolitiska budskapen kopplade till sommarens torka och bränder. Och det har hittills lockat närmare 5 000 lyssnare – rekord för podden så här långt!

BUDSKAPET HAR NÅTT FRAM

Det är en nöjd medlemschef som nu bara några dagar kvar till valet sammanfattar ett som han säger ”intensivt och givande näringspolitiskt arbete”.
– Jag är glad över att vi i ett tidigt skede ansträngde oss för att sammanfatta våra viktigaste näringspolitiska frågor inför valet. Vårt Statement Paper har tjänat som ett bra och samlat underlag för alla de lokala politiska samtal och debatter som vi arrangerat. Det har också gett oss bra styrsel i de många samtal vi fört med representanter för olika myndigheter och intresseorganisationer, säger Gustav Tibblin.

Gustav Tibblin berättar att det varit god uppslutning av politiker på de skogspolitiska möten som ordnats runt om i Södras område och att politikerna visat ett genuint intresse för skogsfrågorna.
– Vi har mötts av stor respekt hos politikerna för våra frågor och jag upplever att vi har blivit lyssnade på. Vi har nått fram med våra budskap på ett bra sätt, och det känns riktigt bra, sammanfattar Gustav Tibblin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.