phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras skogsekonomer vägleder och avdramatiserarnerat

Södras skogsekonomer vägleder och avdramatiserar

Ett generationsskifte är ofta förenat med mycket känslor. Det kan vara svårt att överhuvudtaget börja prata om hur man vill ha det. Södras skogsekonomer hjälper till att avdramatisera processen.

När södra för några år sedan genomförde en medlemsundersökning sa drygt 20 procent av medlemmarna att de sannolikt skulle börja fundera på ett generationsskifte inom 5 år. Det blev en del i beslutsunderlaget när Södra började med skogsekonomisk rådgivning, något som är i linje med föreningens grundläggande uppdrag att främja skogsgårdens lönsamhet genom råd och stöd.
– Det finns mycket att tjäna på att genomföra exempelvis generationsskiften på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Här kan vi stödja och hjälpa våra medlemmar, säger Barbro Eriksson, chef för Södras skogsekonomer.

EFTERFRÅGAN ÖKAR

När Södra började erbjuda skogsekonomiska tjänster hade man tre skogsekonomer, en för varje region. Nu, några år senare, består gruppen av sju personer.
– Vi har kommit igång på ett jättebra sätt och efterfrågan på tjänsterna ökar, säger Barbro.

Skogsinspektorn är fortfarande första kontaktperson för medlemmen. Initiativ till att påbörja en diskussion om ägarskifte och därefter en ägarskiftesprocess startar i dialogen mellan medlemmen och skogsinspektorn, då man resonerar kring hur funderingarna på ett framtida ägarskifte ser ut.
– Då finns våra skogsekonomer tillgängliga och kan rycka in med sin spetskompetens när det behövs. Antingen kan de träffa medlemmen ihop med inspektorn, eller också enskilt. Allt beror på hur medlemmen helst vill ha det.

Syftet med vår skogsekonomiska rådgivning är att genom råd och stöd främja skogsgårdens lönsamhet, säger Barbro Eriksson, chef för Södras skogsekonomer.

AVDRAMATISERAR ÄGARSKIFTET

De flesta ägarskiften – när det gäller fastigheter med skogsbruk – är generationsskiften, där en eller två föräldrar lämnar över till ett eller flera barn.
– Det är inte ovanligt att man tycker att det här en jobbig fråga att ta upp med sina närmaste, säger Barbro. Det kan upplevas svårt och ovant, eftersom detta är något man bara gör en gång i livet och inte har någon erfarenhet av. För att inte tiden bara ska gå rekommenderar vi att komma igång och prata och diskutera.

Södras skogsekonomer kan hjälpa till att avdramatisera generationsskiftesprocessen. Gruppen arbetar med en systematik som vägleder medlemmen och familjen på ett både tryggt och ekonomiskt fördelaktigt sätt genom processen.
– Någon gång ska fastigheten byta ägare, säger Barbro. Även om det inte ska ske än på många år kan det finnas anledning att börja tala om saken. Då har man möjlighet att planera ägarskiftet och faktiskt få det som man vill ha det. Vid ett oplanerat ägarskifte som plötsligt måste genomföras finns betydligt färre alternativ.

DET MESTA GÅR ATT LÖSA

Vid planeringen av ett kommande ägarskifte är skogsbruksplanen ett viktigt verktyg, så det första steget är att se till att det finns en aktuell skogsbruksplan. De tilläggstjänster som Södras skogsekonomer erbjuder – fastighetsvärdering och kassaflödesanalys – är ibland kopplade till ägarskiftet, men kan också beställas separat när det finns behov av tjänsterna.
– När det gäller ägarskifte så bjuder Södra på det första samtalet med skogsägaren, säger Barbro. Då träffar vi medlemmen och hör hur tankarna går. Ingen situation är den andra lik, men oftast går det att göra något riktigt bra av förutsättningarna för alla inblandade. En del oroar sig för att inget barn ska vilja ta över, eller att alla ska vara intresserade. Många är rädda för att barnen inte ska ha råd. Vi börjar med att lyssna på önskemålen och eventuella farhågor. Därefter börjar vi skissa på en praktisk lösning.

Skogsekonomiska tjänster

ÄGARSKIFTE

Ägarskiftet genomförs genom strukturerade samtal och långsiktig planering. Rådgivningen omfattar skogliga, ekonomiska och juridiska aspekter och utförs av skogsinspektor och skogsekonom i samverkan.

Ägarskiftet startar med samtal där gången för ägarskiftet beskrivs och där målbild och möjligheter diskuteras. Den skogliga rådgivningen sker genom åtgärdsförslag som utgår från skogbruksplanen. Den ekonomiska rådgivningen innehåller fastighetsvärdering och kassaflödesanalys. Den juridiska rådgivningen består av val av överlåtelseform samt upprättande av avtal.

FASTIGHETSVÄRDERING

Fastighetsvärderingen omfattar en total marknadsvärdering av fastigheten med skogsmark, jordbruksmark, byggnader och övriga ingående delar.

Uppdraget startar med samtal med skogsekonomisk rådgivare om värderingens syfte och omfattning. Fastigheten besiktigas på plats och marknadsvärderingen omfattar bedömning av samtliga ingående delar. I första hand ligger avkastningsvärde och prisstatistik till grund för värderingen. Mapp respektive pdf-dokument med beskrivning av fastigheten och bedömt marknadsvärde samt tillhörande bilagor ingår.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen har skogsbruksplanen som grund och ger en årlig bedömning av intäkter och kostnader inklusive hantering av skatter. Kassaflödet kan exempelvis användas inför ett fastighetsförvärv eller som verktyg för långsiktig budget/planering.

Uppdraget startar med samtal där upplägget för kassaflödet diskuteras och läggs fast och grundläggande uppgifter inhämtas. Kassaflödet omfattar en tioårsperiod med tabeller/diagram över kostnader/intäkter, lånens utveckling samt skatteutfall nedbrutet årsvis. Genomgång av kassaflödet med skogsekonomisk rådgivare ingår också, samt mapp respektive pdf-dokument med sammanställningar, diagram och förklaringar.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.