phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras satsar mot nya höjder

Södras satsar mot nya höjder

– Vi ser ett kraftigt växande intresse för byggande i trä. Där vill vi vara med på ett helt nytt sätt. Fokus för oss är att driva utvecklingen av träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin, där vi vill ta en position på en växande marknad. Korslimmat trä kommer att utgöra grunden i verksamheten som öppnar upp för byggande på höjden, säger Jörgen Hermansson, ansvarig för det nystartade segmentet Södra Building Systems.

Det är nu sex månader sedan det nya segmentet startade som innebär att Södra erbjuder ett utökat produkt- och tjänsteutbud på byggsidan. Basen i produktportföljen är korslimmat trä, vilket är en skiva uppbyggd av brädor eller plank med vartannat skikt korslagt. Detta skapar en formstabil byggkomponent med stor bärförmåga i förhållande till sin egen tyngd. Maxlängden är 16 meter och maxbredden 3 meter. Skivans tjocklek kan vara från 60 till 300 millimeter.

Korslimmat trä kommer att utgöra basen i Södras satsning. Vi ska tillhandahålla allt som krävs för att bygga högt i trä, framförallt flerbostadshus på fyra till åtta våningar.

Det ökade intresset för träbyggnation, bland annat till följd av de positiva effekterna för klimatet, ligger bakom satsningen. Det har varit en intensiv första tid för Jörgen och hans kollegor, där många kontakter har tagits med kunder och potentiella partners. Responsen har varit positiv. Många vill bygga i trä men också lära sig mer om byggmetoden.
– Omvärlden förändras med klimatutmaningar och städer som växer. Framtidens sätt att bygga tillhör byggsystem i trä, säger Jörgen.

VÄLJA TRÄ

Produktportföljen och serviceerbjudanden är under utarbetning.
– Det gör vi tillsammans med kunder och partners. Vi vill vara med tidigt i projekten, erbjuda en teknisk lösning för stomsystem i massivt trä och logistiklösning till byggarbetsplatsen. Det är en helt annan typ av produktion och ett annat sätt att möta marknad och kund än vad vi är vana vid inom Södra. Korslimmat trä kommer att utgöra basen, men på sikt ska vi tillhandahålla allt som krävs för att på ett kostnadseffektivt sätt bygga högt i trä, i första hand flerbostadshus på fyra till åtta våningar.

När det gäller träbyggande är det två slag som ska vinnas. Den första handlar om att få byggherren att välja trä istället för andra byggmaterial. Processen från idé till ett färdigt flervåningshus är lång och kan pågå under ett till tre års tid.
– Genom att komma in tidigt i processen kan vi vara med och styra den utvecklingen. Nästa slag handlar om val av leverantör, det vill säga att vi får affären i konkurrens med andra aktörer. I det här sammanhanget ska vi betänka att konkurrensen i första hand är mot andra material. Det faktum att vi blir fler leverantörer som bygger i trä är egentligen positivt och hjälper till att driva marknaden mot ett ökat träbyggande. Ska vi få en marknadstillväxt inom träbyggnation krävs fler aktörer för att öka alternativen och minska risken för byggherrarna.

NY ANLÄGGNING

Jörgen Hermansson, Södra Building Systems.

För att lyckas krävs också en kompetent organisation.
– Vi arbetar för fullt med att utveckla organisationen och har redan tillsatt flera nyckelpositioner. Bygga högt i massivträ är ungt och kommer att utvecklas kraftigt under de kommande 20 åren. Vill man vara med är det nu man ska hoppa på. Det är nu det skapas, säger Jörgen Hermansson.

Södra beslutade i mitten av september förra året att satsa på en mindre anläggning för korslimmat trä i det gamla såghuset vid sågverket i Värö. Anläggningen får en årlig kapacitet på cirka 15 000 kubikmeter per år.

All råvara kommer att tas från sågverket i Värö och det handlar i huvudsak om gran, men på sikt kan även furu bli aktuellt till mellanskiktet i produkten.
– Produktionen av korslimmat trä innebär inte större efterfrågan på timmer. Konsekvensen blir att vi kommer att sälja mindre volym plank och brädor och mer byggsystem i trä och får därmed ett högre förädlingsvärde.

Anläggningen i Värö är nu under uppbyggnad. Såghuset är tomt och förbereds nu för installation av maskiner. Utrustningen är upphandlad. Den första större maskinen kommer på plats den 1 oktober. Det är en CNC-maskin som ska formatskära elementen av korslimmat trä som ska bli väggar och tak. Linjerna som ska tillverka lamellerna som pressas till massiva träblock kommer i januari. Fabriken kommer att starta våren 2019.
– I planerna har det hela tiden funnits en idé om en kommande satsning på en större anläggning. Nu har vi påbörjat projekteringen av den större anläggningen för korslimmat trä. Målet är att ta fram ett underlag för ett kommande styrelsebeslut.

MARKNADSAKTIVITETER

Mycket kraft läggs också på marknadsaktiviteter för att visa upp Södra som en ny intressant partner på marknaden.
– I sommar har vi medverkat som talare på Biennalen i Venedig och i Almedalen. I höst medverkar vi på Trä- och teknikmässan i Göteborg, Wood Building Nordic i Växjö och Stora Trähusdagen. Vi vill skapa medvetande och intresse så att kunder vill göra affärer med oss. Vi förväntar oss att ha den första ordern klar under kvartal fyra, vilket fungerar bra med tanke på de långa ledtiderna för projekten, säger Jörgen.

Med Södras ägarform är det en tilltalande tanke att råvaran ska kunna spåras i framtiden.
– Vi är en av få aktörer som skulle kunna genomföra detta, vilket skulle ge oss en extra försäljningsfördel. Vi är säkra på att framtiden byggs i trä, säger Jörgen Hermansson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.