phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skött skog brinner mindre än naturskog

Skött skog brinner mindre än naturskog

I en debattartikel i Aftonbladet i somras menade Greenpeace att skogsbränderna beror på hur svensk skogsindustri har avverkat skogarna och att gammal naturskog minskar risken för brand. Är det så?– Nej, när det är så torrt som det har varit i sommar brinner alla typer av skogar. Det är till och med så att välskött, tät granskog är mindre brandbenägen än andra skogstyper, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

Ett viktigt skäl till att skött skog är mindre utsatt för brandrisk än naturskog är just det faktum att den är skött, förklarar Göran Örlander.
– Sköter man sin skog har man naturligt ett ekonomiskt intresse av att skydda den mot brand och att släcka de bränder som eventuellt uppstår.

Rent släckningstekniskt är en skött skog enklare att släcka än en naturskog.
– Skogsbilvägar bildar naturliga barriärer mot brand eller kan användas för att skapa brandgator när det brinner. I de gamla naturskogarna brann förr i genomsnitt 1-2 procent av arealen, eller flera hundra tusen hektar per år utan att någon försökte släcka. Detsamma ser vi i dagens naturskogar i exempelvis Kanada och Ryssland.

I den svenska brukade skogen brinner cirka 2 000-3 000 hektar per år.
– Det är lite jämfört med ett skogslandskap där skogen inte sköts alls. Ur ett artbevarande perspektiv har det tvärtom blivit ett problem att det är så lite skog som brinner eftersom flera arter är beroende av brand. Av just det skälet genomför man idag så kallade naturvårdsbränningar, något som är obligatoriskt för stora fastigheter som är certifierade.
– Modernt skötta skogar står sig av ovan beskrivna skäl alltså bättre mot brand än vad naturskogar gör, konstaterar Göran Örlander.

FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD

Vad kan skogsägare göra för att skogen ska bli mindre benägen att brinna?
– Det är svårt att genom särskilda skötselåtgärder anpassa välväxande skog till att den inte ska brinna. Generellt är det därför bättre att satsa på förebyggande brandskydd och bra brandbevakning än på att försöka göra anpassningar av skogsskötseln för att minska brandrisken.

RÄTT TRÄD PÅ RÄTT MARK

Men finns det några skötselaspekter som man kan tänka på?
– Ja, att sätta rätt trädslag på rätt mark, det vill säga tall i stället för gran eller lövträd på torra marker, är en viktig rekommendation för att klimatsäkra skogen även om det inte minskar brandrisken. Lövträd i fuktiga stråk kan stoppa brand och det är också bra miljöhänsyn. Det är också oerhört viktigt att ta hand om större områden med stormskadade träd som ligger på marken – de utgör rena bomben om det skulle börja brinna.
– Men viktigaste budskapet är att det är mest effektivt att stoppa skogsbrand genom att inte vi människor slarvar med eld, och att ha en effektiv räddningstjänst, avslutar Göran Örlander.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.