phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogspolitik för dig

Skogspolitik för dig

Under våren och sommaren har vi bjudit in till politikerträffar runt om i vår verksamhet. Syftet har varit att skapa dialog med våra politiker och få en bild av var de står i de frågor som ligger oss närmst om hjärtat. Frågorna om skogen.

Skogliga och landsbygdspolitiska frågor engagerar. Det är politikerträffarna som vi arrangerat i vår verksamhet ett bevis på. På Gröna Lund i slutet av augusti anordnade vi, tillsammans med Mellanskog, Norra Skogsägarna och Norrskog, en politikerträff där vi bjöd in alla partier som sitter i riksdagen.
– Vi ser ett ökat intresse hos våra politiker för våra frågor och debatten på Grön Lund bekräftar att partierna tar våra frågor på allvar, säger Marcus Svensson, Södras presschef.

Marie Wickberg, kommunikationschef Mellanskog, Lena Ek, ordförande Södra, Torgny Herdselius, ordförande Norra Skogsägarna och Gunnar Heibring, ordförande Norrskog, deltog på skogsägarföreningarnas gemensamma politikerträff på Gröna Lund.

BRED ENIGHET

Alla politiker menar att landsbygden och skogen har en viktig roll i den framväxande bioekonomin och debatten berörde ämnen som äganderätt, produktion, naturturism, förtroende för myndigheter och viltstammar i balans med födotillgången.
– Debatten visade på bred politisk enighet att bevara frihet under ansvar och man förstår värdet av att bruka skogen och skapa klimatsmarta produkter. Däremot kan synen på hur man får till detta på ett bra sätt variera mellan partierna, säger Marcus Svensson.

Han fortsätter:
– Något som blev en ögonöppnare och som förvånade partierna var frågan om biologisk mångfald. Att det samtidigt som det försvunnit 200 arter har tillkommit 800 nya. Något vi aktivt måste bli bättre på att kommunicera.

FÖRTROENDET SJUNKER

Av de cirka 130 personerna som kom och lyssnade på debatten var flera skogsägare. En av de var
Alexander Nilsson som ville uppmärksamma politikerna på att han inte längre litar på myndigheterna
och tycker att skogsstyrelsen behöver en ny ledning.
– Skulle jag hitta några ovanliga växter eller djur på min fastighet så skulle jag vara tyst som en mus. Jag skulle såklart vårda biotopen, men inte kontakta några myndigheter. Anledningen är att jag tappat förtroendet efter de hisnande rättsövergrepp som skogsägare drabbas utav när de fått avverkningsförbud utan kompensation. Jag undrar om Skogsstyrelsen har förtroende hos skogsägarna
och om de i så fall utgör någon samhällsnytta.

PRINCIPDEKLARATION ÖVERLÄMNADES

Innan kvällen avslutades lämnade ordförandena för Sveriges skogsägarföreningar över den principdeklaration de har enats om till representanterna i miljö- och jordbruksutskottet.
– Detta är en historiskt stark principdeklaration som hela Skogssverige står bakom. Vi lyfter fram
grundläggande principer som tillsammans avgör om Sveriges skogsägare ska kunna leverera erbjudandet om ett aktivt skogsbruk när drivkrafterna att bruka skogen utmanas allt mer, säger Marcus Svensson.

Politikerdebatten på Gröna Lund livesändes och går att se i efterhand här.

Politikerträff i Värnamo…

Tillsammans med LRF och Värnamo kommun bjöd vi in till politikerträff i Värnamo. Alla partier i riksdagen och även skogsägare i närområdet bjöds in till debatten på Gummifabriken.
– Det blev en trevlig och lyckad dag även om alla partierna inte var representerade i debatten, sa Bengt Maurd, arrangör.

Vi vill ge våra medlemmar goda förutsättningar att bedriva skogsbruk utan allt för många pekpinnar. Det är en av anledningarna till att vi bjudit in till politikerträffar. Träffen i Värnamo lockade flera och även om det inte blev så mycket debatt på scenen så besvarades de viktigaste frågorna av politikerna.

Debatten i Värnamo livesändes och går att se i efterhand här. 

… och på Södras plantskola i Flåboda

I mitten av augusti arrangerade Södra politikerträff i Flåboda. Inbjudna till skogspolitisk debatt var riksdagspartiernas toppkandidater inom Södras Region Syd och de förtroendevalda medlemmarna i samma område.

På dagordningen stod först studiebesök på plantskolan och därefter vidtog diskussion om bland annat skogen och välfärden.
– Ett tiotal riksdagspolitiker och lika många förtroendevalda deltog. Den ganska lilla och tighta gruppen bäddade för ett bra och resonerande möte, berättar medlemschef Gustav Tibblin, som själv deltog.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.