phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Samhället bör ta större ansvar när det brinner”

”Samhället bör ta större ansvar när det brinner”

Hur ska brandberedskapen lösas när klimatförändringarna blir allt tydligare? Vem är skyldig att se till så att det inte börjar brinna i skogen? Hur ser Södra på ansvarsfrågan när det gäller brandbevakningen och vem ska betala? Södrakontakt har talat med Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare i Södra, och Södras skogsstrateg Göran Örlander.

På grund av värmen och torkan flammade under sommaren svåra skogsbränder upp på flera håll i landet. Skogsstyrelsen uppskattar att 25 000 hektar skog har brunnit, främst i Dalarna och Hälsingland, men även i övriga delar av Norrland. I Södras område har vi haft en mängd små bränder och de flesta har kunnat släckas i ett tidigt skede.

Göran Örlander

Hur tycker ni att släckningsarbetet i samband med sommarens bränder har fungerat?
– En sån här extremt torr sommar när i princip all skog skulle kunna börja brinna är självklart ett snabbt och samordnat släckningsarbete avgörande. Även om skogsbrandflyget har ifrågasatts så tycker jag att vi sett att det har varit mycket effektivt. Det finns dock en hel del att göra när det gäller brandförsvarets organisation och koordinering, säger Göran Örlander.
– Det är viktigt att vi är väl förberedda för brand. Lokala helikoptrar som sattes in under sommarens bränder är viktiga, men beredskapsfrågan är något som behöver lösas inom ramen för hela EU, konstaterar Mats Blomberg, och fortsätter:
– Efter den stora branden i Västmanland 2014 tog skogsbranschen fram gemensamma riktlinjer för att minska risken för att brand uppstår i samband med skogsarbete. Nu är det viktigt att vi drar ytterligare lärdomar av sommarens bränder. Det måste göras på ett korrekt och genomtänkt sätt.

Bristande kommunikationsmöjligheter i flera av de brandhärjade områdena är en fråga som har lyfts. Hur ser ni på den?
– Vid vissa tillfällen fungerade varken brandförsvarets eget kommunikationssystem eller det lokala mobilnätet. Under stormen Gudrun fallerade mobilnätet. Detsamma hände efter stormen Per och branden i Sala. Nu händer det igen och det är självklart allvarligt. Det faktum att stora skogsområden i landet fortfarande är helt utan mobiltäckning är inte okej – det måste åtgärdas, säger Örlander.

Markägaren är ansvarig för att det inte börjar brinna i skogen. Är det rimligt?
– Markägaren har ett personligt ansvar för sin fastighet. Det innebär en skyldighet att avvärja och begränsa eventuell brand och att skydda egendom som är utsatt för brandrisk. Våra medlemmar är ofta mycket observanta på brandrisken, bland annat när det gäller skogsentreprenörernas arbete. Men nio av tio bränder orsakas av slarv från allmänheten och med en ökad naturturism kommer risken för bränder att bli ännu högre. Samhället har därför enligt vår mening en skyldighet att informera och visa på att allemansrätten också innebär ett stort ansvar. Men även turistföretagen bör ta ett större ansvar för att förebygga brand i skog och mark, säger Mats Blomberg.

Markägaren är även ansvarig för eftersläckningsarbetet. Vad tycker ni om det?
– När räddningstjänsten är klar med släckningsarbetet återstår ett omfattande arbete med att hålla koll så att branden inte blossar upp igen. Brandbevakningen, som kan vara i månader, är markägarens ansvar och hen får därmed även stå för kostnaderna, vilka kan bli väldigt omfattande, säger Göran Örlander.
– Här är det viktigt att det finns en bra dialog och ett effektivt samspel mellan markägare och räddningstjänst. Exempelvis måste information och uppföljning fungera. För att underlätta för markägare att bevaka är det viktigt att man kan låna bevakningsmateriel och så vidare. Handlar det om större bränder måste arbetet givetvis koordineras så att det inte endast faller på markägarna. Villkoren i brandförsäkringen måste också vara tydliga, menar Mats Blomberg.

Det pågår en debatt om vem som egentligen ska betala för skogsbränderna. Hur ser ni på den frågan?
– Med tanke på att allt fler människor rör sig ute i naturen och att det oftast är denna allmänhet som orsakar bränder är det inte rimligt att markägaren ska betala hela brandnotan. Här behöver vi tänka om. Samhället måste ta ett större ansvar. Räddningstjänsten är gemensam och kostnaden för bränder som uppstår i skog och mark bör gå på skattsedeln, säger Mats Blomberg.

Fortfarande saknar en del skogsägare brandförsäkring. Vad vill ni säga till dem?
– Det är dumt att inte försäkra sin skog mot brand. Om din skog brinner ner blir du både av med virkesvärdet och får stå för kostnaderna för brandbevakningen. En brandförsäkring ger dig exempelvis möjlighet att anlita proffs till denna bevakning. Eftersom det inte är så stor risk att din skog börjar brinna så är försäkringen inte heller särskilt dyr, säger Göran Örlander.
– Tillsammans med LRF och försäkringsbolagen måste vi bli bättre på att informera skogsägarna om hur viktigt det är med brandförsäkring, säger Mats Blomberg.

Läs om Södras systematiska arbete för att undvika skogsbrand. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.