phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Med återföring av näring kan din skog fortsätta växa bra

Med återföring av näring kan din skog fortsätta växa bra

När du gör uttag av grot följer en hel del viktiga näringsämnen med ut ur skogen. Nu kan du i delar av Södras område beställa tjänsten näringsåterföring. På så sätt kan din skog fortsätta växa bra.

Skogen behöver näring för att växa. När du gör uttag i din skog försvinner viktiga näringsämnen, såsom magnesium, kalcium, kalium och fosfor. Vid vanlig avverkning sker detta i begränsad utsträckning eftersom näringsämnena till största delen finns i grenar och barr som lämnas kvar på marken. Vid avverkning med uttag av grot (grenar och toppar) följer det däremot med mera näring.

Näringsåterföring innebär att man för tillbaka de viktiga mineralerna till skogen. Det sker genom att man sprider bioaska från den skogsråvara som industrin har använt i sin tillverkningsprocess eller från värmeverk. Bioaskan innehåller alltså de mineraler som en gång fanns i träden som togs bort. På så sätt återställs markens långsiktiga produktionsförmåga och skogen kan fortsätta att växa bra.

ERBJUDER TJÄNST

Södra har under de senaste åren testat att återföra viktiga näringsämnen på totalt 1 600 hektar skogsmark. Resultatet har varit bra och Södra kan nu erbjuda en tjänst för näringsåterföring i ett område högst 12 mil från massabruket i Mönsterås, varifrån bioaskan tas.
– Det är roligt att vi nu kan starta upp en långsiktig verksamhet med att erbjuda skogsägare återföring av näringsämnen till skogen. Förutsättningarna att utveckla tjänsten vidare och undersöka möjligheterna att erbjuda även skogsägare i andra delar av Södras område motsvarande tjänst är goda, säger Hedvig Johansson, ansvarig för näringsåterföringsprojektet.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Bördig granmark där uttag av grot har gjorts är den mest lämpliga marken för näringsåterföring. För att åtgärden ska vara lönsam för skogsägaren bör uppdragen vara på minst 5 hektar, men gärna 10 hektar eller mer.

Vid näringsåterföring sprids bioaskan med en liten, ombyggd skotare med en tallriksspridare baktill. Eftersom skotaren utnyttjar befintliga körspår från tidigare uttag minimeras risken för skador på skog och mark.

Näringsåterföringen följer Skogsstyrelsens rekommendationer. Det innebär bland annat att bioaskan inte sprids i hänsynskrävande biotoper eller hamnar i sjöar och vattendrag. Det innebär också att innehållet i bioaskan kontrolleras innan det sprids. Bioaskan är oftast endast synlig i skogen till första regnet.

Låter det intressant?

Är du intresserade av näringsåterföring på din fastighet och bor högst 12 mil från Södras massabruk i Mönsterås? Kontakta då din skogsinspektor.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.