phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hur har sommarens extrema väder påverkat skogen?

Hur har sommarens extrema väder påverkat skogen?

Det har väl inte undgått någon att den gångna sommaren har varit ovanligt varm och torr. Härligt för semesterfirare, men förödande för de skogsägare som drabbats av skogsbrand eller stora granbarkborreangrepp. Hur påverkar torkan skogen och skogsägarna? Är det klimatförändringar vi ser och behöver skogsskötseln i så fall förändras i takt med dem? Vad händer med skogen när granbarkborrarna slår till? Kan skogsbränder förhindras genom skötsel, vilken brandberedskap ska vi ha framöver och vem ska betala? Vi försöker här ge svar på några av de viktiga frågor om skogen och torkan som väckts under den extrema sommaren 2018.

”Torkan kommer kosta skogsägarna miljarder”

Sommaren 2018 blev den varmaste och torraste sommaren i mannaminne. Utebliven nederbörd ledde till mycket låga vattennivåer, något som kommer påverka skogens tillväxt negativt. Bedömningen är att tillväxtnedsättningen kommer att kosta Södras medlemmar miljardbelopp.

Medeltemparaturens avvikelse från det normala under juli 2018.

Under större delen av perioden maj-juli förde ett stillaliggande högtryck över Skandinavien upp varma luftmassor söder ifrån och lågtrycken från Atlanten tog en nordligare bana. Det ledde till att vi i Sverige fick mycket höga temperaturer och lite nederbörd. Medeltemperaturen för juli var i landet 4-6 grader varmare jämfört med normalvärdet för perioden 1961-1990 visar statistik från SMHI (se karta).

De höga temperaturerna i kombination med utebliven nederbörd ledde snabbt till svår torka och de allra torraste områdena återfanns i Götaland (se karta).

Enligt SMHI var vattennivåerna generellt höga under våren, men vädret ledde till en mycket snabb sänkning och minskade flöden. Under juli uppmättes de lägsta flödena någonsin på flera håll runt om i landet. Markfuktigheten blev tidigt låg, vilket ledde till risk för brand på flera håll. Flera omfattande skogsbränder flammade sedan upp runt om i landet.

Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2018.

LITE NEDERBÖRD – LÅG TILLVÄXT

Hur påverkas då trädens tillväxt av en sån här torrperiod?

Skogstillväxtens storlek beror i hög grad på nederbördens storlek. Ju mindre nederbörd under vegetationsperioden desto lägre tillväxt.
– Vegetationsåret började med välfyllda vattenmagasin och under maj bör tillväxten i skogen ha varit god. Men sedan vände det. Utan nederbörd så stannar tillväxten i träden, förklarar Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.
– Även sommaren 2017 var relativt torr och två vegetationsperioder i rad med väldigt lite regn kommer självklart påverka tillväxten. Studier efter tidigare perioder med torkstress har visat att det blir tillväxtnedsättning flera år efteråt, säger Göran Örlander.

Hur påverkar detta skogsägarnas ekonomi?
– Det är självklart svårt att ge en exakt siffra, men min bedömning är att årets torka sammantaget får effekter under flera år. Den kommer att resultera i minst motsvarande ett års utebliven tillväxt för många av våra 51 000 medlemmar och då talar vi om förlorade värden i miljardklassen, säger Örlander.

Stora ekonomiska bortfall på grund av minskad eller ingen tillväxt är dock inte det enda som drabbar skogsägarna efter en sådan här extrem sommar. Stora granbarkborrepopulationer kan komma att ställa till det ordentligt om inte åtgärder snabbt vidtas och döda plantor i föryngringar kan bli kostsamma.

Läs mer om torkans påverkan på föryngringarna.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.