phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Tryggare ägarskiften med Södras skogsekonomiska rådgivning

Tryggare ägarskiften med Södras skogsekonomiska rådgivning

Man står mellan två granstammar. Grått hår, blå- och vitrutig, kortärmad skjorta. Håller en surfplatta i ena handen. Tittar snett uppåt höger. Ler.

Sedan några år erbjuder Södra flera skogsekonomiska tjänster. En bra möjlighet för medlemmar som till exempel vill genomföra ett ägarskifte på ett tryggt och fördelaktigt sätt.

– Kontakten med oss skogsekonomer sker alltid på initiativ från skogsägarna, säger Rolf Fransson, skogsekonom på Södra. Normalt börjar skogsägaren att berätta om sina funderingar för inspektorn, som sedan går vidare och kontaktar någon av oss.

Skogsekonomen bjuder in till ett första möte, där fastighetsägaren får möjlighet att berätta om sina tankar.
– Det vanligaste är att ett föräldrapar ska lämna över fastigheten till ett av flera barn, säger Rolf. Inför ett ägar¬skifte finns det oftast också behov av tjänster som fastighetsvärdering och kassaflödesanalys.

HJÄLP AV FASTIGHETSVÄRDERING

Rolf Fransson är en av Södras skogsekonomer.

Till det första mötet ska överlämnaren ta med skogsbruksplanen och sin senaste deklaration, för att man ska komma in rätt i processen.
– Det kan till exempel vara så att det finns ett ackumulerat underskott som kan riskera att brinna inne om det hanteras fel, säger Rolf. Det kan då vara bra att göra en avverkning före ägarskiftet för att växla ut det ackumulerade underskottet från föräldrarnas sida.

Efter det första mötet kan beslutet om ägarskifte ibland stanna av, om fastigheten eller familjen inte riktigt är mogen för förändringen.
– Behövs det mer tid så ska det också få ta mer tid, poängterar Rolf. Hur vi går vidare med ägarskiftet beror helt på förutsättningarna och familjebilden. Här är det verkligen så att ingen situation är den andra lik, men det viktiga är att övertagaren är genuint intresserad. Finns det ett barn som vill ta över så är arbetet relativt okomplicerat, men är flera barn intresserade kan det bli en längre process.

När ett barn övertar fastigheten som gåva ska syskonen få kompensation på något sätt. Då gör skogsekonomen en fastighetsvärdering som visar vad det finns för värden i skogs- och eventuell jordbruksmark, byggnadsbestånd och annat. Fastighetsvärderingen syftar till att få fram ett bedömt marknadsvärde, det vill säga det belopp som fastigheten skulle kunna säljas för på öppna marknaden.
– När vi känner till marknadsvärdet gör vi en kapitalvinstutredning med skatt, lösen av eventuella lån och en rimlig summa till föräldrarna, säger Rolf. Kvar blir ett restbelopp som avgör hur stor kompensationen ska bli.

VIKTIGT VARA ÖVERENS

På vägen mot genomfört ägarskifte hålls flera möten där alla iblandade, även barn som inte ska ta över fastigheten, bör medverka för att förstå och acceptera resonemanget och beräkningarna.
– Det är jätteviktigt att alla är med. Det kan vara stora belopp det handlar om och då gäller det att alla är överens och förstår beräkningarna. Vi tycker att det är viktigt att familjemedlemmarna kan fortsätta vara goda vänner och fira helger och födelsedagar tillsammans.

Hela processen bygger på samverkan mellan medlemsfamiljen, inspektorn och skogsekonomen. Skogsekonomen hjälper till från start till mål och skriver även gåvo- eller köpehandlingar. Olika juridiska aspekter diskuteras också, till exempel om fastigheten ska vara övertagarens enskilda egendom.
– Allra viktigast i ett ägarskifte är att se till övertagaren, säger Rolf. Föräldrarna klarar sig alltid, liksom de syskon som kompenseras med en summa pengar. Men det gäller att få till en hållbar lösning som är trygg och bra på lång sikt för den som tar över fastigheten.

Av det skälet kan en kassaflödesanalys vara till hjälp. Det är en analys som visar hur kassaflödet ser ut under den kommande 10-årsperioden, med skogsbruksplanen som grund.
– I analysen kan vi lägga in belåning, simulera ränta och se om det behövs tillskott av egna medel för att klara verksamheten, eller om företaget kan gå runt ändå. En kassaflödesanalys är också bra för en markägare som planerar att göra tillköp.

Fakta Skogsekonomiska tjänster

Ägarskifte
Ägarskiftet genomförs genom strukturerade samtal och långsiktig planering. Rådgivningen omfattar skogliga, ekonomiska och juridiska aspekter och utförs av skogsinspektor och skogsekonom i samverkan.

Ägarskiftet startar med samtal där gången för ägarskiftet beskrivs och där målbild och möjligheter diskuteras. Den skogliga rådgivningen sker genom åtgärdsförslag som utgår från skogbruksplanen. Den ekonomiska rådgivningen innehåller fastighetsvärdering och kassaflödesanalys. Den juridiska rådgivningen består av val av överlåtelseform samt upprättande av avtal.

Fastighetsvärdering
Fastighetsvärderingen omfattar en total marknadsvärdering av fastigheten med skogsmark, jordbruksmark, byggnader och övriga ingående delar.

Uppdraget startar med samtal med skogsekonomisk rådgivare om värderingens syfte och omfattning. Fastigheten besiktigas på plats och marknadsvärderingen omfattar bedömning av samtliga ingående delar. I första hand ligger avkastningsvärde och prisstatistik till grund för värderingen. Mapp respektive pdf-dokument med beskrivning av fastigheten och bedömt marknadsvärde samt tillhörande bilagor ingår.

Kassaflödesanlays
Kassaflödesanalysen har skogsbruksplanen som grund och ger en årlig bedömning av intäkter och kostnader inklusive hantering av skatter. Kassaflödet kan exempelvis användas inför ett fastighetsförvärv eller som verktyg för långsiktig budget/planering.

Uppdraget startar med samtal där upplägget för kassaflödet diskuteras och läggs fast och grundläggande uppgifter inhämtas. Kassaflödet omfattar en tioårsperiod med tabeller/diagram över kostnader/intäkter, lånens utveckling samt skatteutfall nedbrutet årsvis. Genomgång av kassaflödet med skogsekonomisk rådgivare ingår också, samt mapp respektive pdf-dokument med sammanställningar, diagram och förklaringar.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.