phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stam och rot följs åt i utvecklingen

Stam och rot följs åt i utvecklingen

Rotsystem som visar hur rötterna har växt. Ligger på ett mörkgrått tyg.

Stam och rot utvecklas i takt med varandra och det finns inga väsentliga skillnader mellan förädlade och oförädlade unga granar när det gäller rotens stabiliserande egenskaper. – Roten hänger med också när man förädlar mot högre tillväxt. Det fastslår Karl-Anders Högberg, forskare på Skogforsk, efter en studie som finansierats av Södras forskningsstiftelse.

Det finns här och var en oro över träd som lutar vid två-tre meters höjd, i en fas där trädet börjar bli lite större och roten både ska suga upp näring och hålla trädet upprätt.

Förädlingen av skogsträd är i hög grad inriktad på stammen, den mest värdefulla delen av trädet.
– När vi mäter tillväxt handlar det bara om hur hög och grov stammen är. Farhågorna är att stammen i förädlingen prioriteras på bekostnad av roten. Om roten är för liten finns risk att träden inte står stadigt när det börjar blåsa och snöa, säger Karl-Anders Högberg.

MOTPOLER STUDERADES

I studien undersöktes två motpoler: helt oförädlade granar tagna från frön direkt i skogen jämfördes med helsyskonfamiljer med riktigt bra växande träd.
– Det var alltså träd som ligger långt ner i tillväxtskalan och träd som växer snabbt.

Två olika lokaler studerades, en i Skånes Värsjö och en utanför Falköping. I studien grävdes cirka tre meter höga träd av de båda sorterna upp för att studera rötterna. Det är besvärligt för man måste vara försiktig och undvika att förstöra rötterna och få med sig allt.
– Rötterna mäts på ett fast avstånd från stubbens centrum och inget tyder på att rotsystemet blivit mindre i förhållande till trädets stam hos de snabbväxande granarna. Tendensen är snarare tvärtom. Framför allt i förhållande till trädets höjd var rotsystemet större på de förädlade träden. Det verkar alltså inte vara någon fara med rotens storlek, säger Karl-Anders Högberg.

MER RÖTTER

I studien tittade man också på rotsystemets symmetri, alltså hur rotsystemet breder ut sig horisontellt från stubben. Vid mätningen delar man in rotsystemet i fyra kvadranter av vilka två hamnar i markberedningsriktningen och två i den andra riktningen.

För det oförädlade materialet fördelade sig rötterna lika i båda riktningarna medan det förädlade materialet i ett av försöken hade 60 procent av rotarean i markberedningsriktningen och 40 procent i andra riktningen.
– Ett symmetrimått på 60 procent räcker säkert för att roten ska hålla trädet stabilt om det blåser rejält. Hade det däremot legat uppåt 75-80 procent är det möjligt att rotsystemet fungerat mer som ett gångjärn och varit känsligt för vindar från "fel" håll. Vi vet inte vad skillnaden i försöket beror på men det kan vara så att förädlat material med sin snabbare tillväxt också är snabbare ut med rötterna.

FÖLJS ÅT I UTVECKLINGEN

En hypotes är att om markberedningsfåran är gynnsammare för rottillväxt jämfört med den opåverkade marken skulle det kunna bli lite fler och grövre rötter där.
– Jag vet inte om det verkligen är så och symmetrin var ju tillfredsställande också för de förädlade träden, säger Karl-Anders Högberg.

Den slutsats han drar av studien är att stam och rot följs åt i utvecklingen. Det finns en liten tendens att de förädlade granarna har mer rötter även i förhållande till trädets storlek.
– Våra granar kommer att växa rakt och stå stabilt även i framtiden, tror Karl-Anders Högberg.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.