phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Jubileumsstämma med tillbakablick och framtidsvision

Jubileumsstämma med tillbakablick och framtidsvision

Stor scen med trägolv, grön matta, presidiebord och talarstol i trä. Grön banderoll med vit text "Föreningsstämma 2018". Stor bildskärm med lövskog. Södras ordförande i talarstolen. I förgrunden många människor som sitter i långa rader på blå stolar med ryggen mot kameran.

Södras åttionde föreningsstämma hölls i slutet av maj i vackra De Geer hallen i Norrköping. Samtliga i fullmäktige samt ledning, styrelse och inbjudna gäster var på plats. – En föreningsstämma är demokratins högtidsdag. Tillsammans med våra valda ombud behandlar vi motioner och klubbar det resultat Södra gjort året innan, sa styrelseordförande Lena Ek.

Denna åttionde föreningsstämma innehöll allt från intressanta föreläsningar, motioner, överraskningar och småländskt nirvana. Styrelseord­förande Lena Ek inledde stämman med en tyst minut för de som inte finns hos oss längre och pratade sedan om politik, demokrati och viltbetesskador.

– Vi har tuffa mål framför oss med att få ner viltbetesskadorna och få igång tallföryngringen. Vi måste alla ta ett ansvar att få till ett tydligare arbetssätt. Medlemsdemokratin är livsnerven i Södra och tillsammans kan vi utveckla skogens fulla poten­tial, sa hon.

FRAMTIDEN I FOKUS

Efter de sedvanliga stämmoförhand­lingarna inleddes jubileumstämman som bestod av föreläsningar om framtiden, hållbarhet, träbyggande och trädens historia.

– Träd har ett stort värde. Och nu, i tidernas fullbordan, när vi till och med tar stanken från röken för att göra metanol av det, då har man verkligen kommit till den småländska nirvanan, sa Gunnar Wetterberg, som bland annat är historiker och författare, när han pratade om trädens historia.

Förutom Gunnar var det flera som under eftermiddagen äntrade scenen med viktiga budskap. Vill du ta del av föreläsningarna, eller någon annan del, så finns hela stämman på sodra.com under Skogsägare och Ägarstyrning.

På stämman uppmärksammades även det pågående 80-årsjubileet.

– Under 80 år har Södra utvecklats och bidragit till sina ägare, men också till samhällets välstånd. Den grunden tar vi nu sats ifrån för att möta fram­tiden; en framtid som allt tydligare behöver växla om till en bioekonomi där skogsbruket och produkter från skogen är centrala för att lyckas. Vi är mer aktuella nu än någonsin, så det är med all tydlighet en pigg 80-åring vi firar, sa Lena Ek.

Stämman beslutade om en utdelning på 868 miljoner kronor till medlemmarna - läs mer här.

Stämman antog även ett uttalande om rådande skogspolitik - läs mer här.

På sedvanligt sätt delades det ut priser och stipendier i samband med stämman - läs mer här.

Styrelseordförande Lena Ek omvaldes, stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska minska från tio till nio, alla med en mandattid på ett år. Inga nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.