phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Höga betyg och stort intresse för skogliga kurser

Höga betyg och stort intresse för skogliga kurser

Människor på promenad i lövskog. Man ser människorna bakifrån. Längst bort går man med gröna kläder. Efter honom några peroner. Uppfrösbacke. Till vänster skymtar person med röd tjöja. Soligt. Försommar.

Kurserna i Södraskolan får allt högre betyg och intresset för Grundkurs för skogsägare och Digitala verktyg för skogsbruksplanen ökar. Det visar utvärderingar av 2017 års kurser och statistik över inledningen av kursåret 2018.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra kurserna utifrån den respons vi får från deltagarna. Att vi under vintern har marknadsfört kurserna bland annat via film i sociala medier kan ha bidragit till det ökade intresse som vi nu ser, säger Hedvig Johansson, ansvarig för Södraskolan.

Efter varje kurs som genomförs i Södraskolans regi ombeds deltagarna utvärdera kursen utifrån parametrarna information, helhet, studiematerial, litteratur och måluppfyllelse. Resultatet av utvärderingarna under 2017 visar att betygen på samtliga parametrar har stigit jämfört med 2016 och att alla sammantagna betyg ligger mellan 4,3 och 5,3 på en 6-gradig skala.

Allra högst betyg får Grundkurs för skogsägare, en populär kurs som varit med från start och som står sig stark.
– Det är roligt att se att vi får så höga betyg, inte bara på Grundkursen utan även på kursen Digitala verktyg för skogsbruksplanen, där tekniken tidigare har krånglat lite, säger Hedvig Johansson.

MARKNADSFÖRING I NYA KANALER

Totalt genomfördes under förra året 46 utbildningar runt om i Södras område och lockade totalt 376 deltagare. Under vintern 2017/2018 har Grundkurs för skogsägare och Digitala verktyg för skogsbruksplanen marknadsförts mer än tidigare säsonger och då bland annat i för Södraskolan nya kanaler.
– I ett par reportage här i Södrakontakt har vi satt deltagarna och deras upplevelser av kurserna i fokus. Det har varit uppskattat. Men vi har också marknadsfört kurserna genom film och intervjuer på YouTube och genomfört en riktad lansering mot skogsintresserade i åldern 18-40 på Facebook. Jag tror att det kan ha bidragit till det stora intresse för kurserna som vi har sett under inledningen av 2018, säger Hedvig Johansson.

Hon hänvisar till att när knappt halva året har gått så har redan 33 kurser genomförts och totalt över 300 personer har deltagit i Södraskolan. Dessutom har det genomsnittliga antalet deltagare per kurs ökat vilket har gjort att vi har kunnat genomföra alla kurser som vi har haft anmälningar till.
– Det känns jätteroligt att vi lyckas locka fler och fler till våra kurser. Vi ser att ökad kunskap skapar glädje och att kurserna ger tillfälle till erfarenhetsutbyte och gemenskap, säger Hedvig Johansson.

Södraskolan erbjuder även kurserna Skogsskötsel för ökad lönsamhet, Skogsbruksplanens användning och Björk, asp och al. Information om kursinnehåll och planerade kurstillfällen hittar du här. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.