phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Grön skogsbruksplan bästa beslutsstödet

Grön skogsbruksplan bästa beslutsstödet

Två människor med orange skyddskläder. Mannen till höger håller smartphone i handen och pekar med fingret på skärmen som visar karta från en grön skogsbruksplan. Bilden är tagen ovanifrån och människorna skymtar bara vid sidorna.

Med en grön skogsbruksplan från Södra får du bästa möjliga skötselråd för din skog och bra koll på var på din fastighet du har dina naturvärden och hur du bäst tar hand om dem. Den gröna skogsbruksplanen är också ett av baskraven för skogscertifieringen.

Fördelarna med en grön skogsbruksplan är många. Först och främst ger den dig de allra bästa råden när det gäller skötseln av din skog och därmed ett effektivt verktyg för planeringen av ditt skogsbruk.
– I samband med att vi upprättar en grön skogsbruksplan diskuterar vi målsättningen med skogägandet med skogsägaren och försöker fånga upp särskilda önskemål. Finns det inga specifika synpunkter baseras planen på bästa möjliga skötselåtgärder utifrån senaste rönen och skogens beskaffenhet, berättar Håkan Svensson, chef för Södra Planer.

HÖG KVALITET

När du låter Södra ta fram en grön skogsbruksplan över din fastighet får du en plan som håller högsta kvalitet.
– Våra planläggare är duktiga, har lång erfarenhet av både planläggning och skogsskötsel, och utbildas kontinuerligt. Följer du råden i planen kan du därför vara säker på att åtgärderna bidrar till en god lönsamhet på skogsgården, säger Håkan Svensson.
– Många skogsägare tycker nog att de känner sin skog bra, men det är lätt att bli hemmablind. Skogen utgör ofta ett stort värde, så varför då inte se till att få skötselförslag från en expert. En skogsbruksplan är helt enkelt grunden till ett framgångsrikt skogsägande.

Som skogsbrukare är du skyldig att möta både ett produktionsmål och ett miljömål. Det innebär att du ska klara avverkningar, skogsvård och återväxt så att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga bibehålls. Samtidigt ska du klara den biologiska mångfalden. Södras gröna skogsbruksplan inkluderar även dessa utmaningar.
– I den gröna planen finns de områden som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt identifierade liksom vilken typ av skötsel de kräver, berättar Håkan Svensson.

DETALJERAD BESKRIVNING

Södras gröna skogsbruksplan ger en detaljerad beskrivning av hur din skog ser ut vad gäller exempelvis virkesförråd, sammansättning av trädslag och ålder. I en karta över fastigheten ser du hur skogen är indelad i olika bestånd och avdelningar. Varje avdelning består av en skog av ett visst slag och i en viss ålder och är klassificerad med en så kallad målklass och väl beskriven med areal, ålder, samt en eller flera åtgärder under en tioårsperiod. Det finns även klassificering av kantzoner intill vattendrag som beskriver vilken hänsyn som bör tas där.
– Dessa så kallade blå målklasser är vi i Södra först om att använda, säger Håkan Svensson.

TRE ARBETSSÄTT

Du kan använda din gröna skogsbruksplan på olika sätt. Åtgärdskartan i pappersformat är enkel att ta med sig ut i skogen. Men ännu enklare är kanske att ha skogsbruksplanen i appen Skogsägare i din smartphone eller surfplatta. Förutom att formatet är litet och smidigt så kan du, om enheten har GPS, ha koll på i vilken avdelning du befinner dig och snabbt få tillgång till avdelningsinformationen och vilka åtgärder som är föreslagna. I appen kan du även själv lägga in information i kartan, så som vindfällen, kulturmiljöer eller något annat som du vill att du själv eller Södra ska uppmärksamma i samband med åtgärder i skogen. Det finns också en funktion som gör att bilder du tar på din skog med mobilen kan sparas i respektive avdelning.
– Ett smidigt sätt att visuellt dokumentera din skog och hålla koll på åtgärder du utfört, menar Håkan Svensson.

REDIGERA SJÄLV

I webbverktyget S-plan webb kan du själv redigera din gröna skogsbruksplan. Här kan du till exempel dokumentera de åtgärder du har utfört i din skog och räkna fram den årliga tillväxten. Om du inte jobbar digitalt med din plan kan du använda en särskild blankett för denna dokumentation, som du kan ladda ner på sodra.com.

BASKRAV I CERTIFIERINGEN

Grön skogsbruksplan från Södra är ett av baskraven för skogscertifieringen för dig med en fastighet större än 20 hektar. Planen får vara högts 10 år gammal. Certifieringen kräver också att utförda skogsskötselåtgärder och väsentliga naturvårdsåtgärder ska dokumenteras.

En grön skogsbruksplan från Södra hjälper dig alltså att formulera det övergripande målet med ditt skogsägande och handlingsplanen för att nå dit. Varje åtgärd planeras in vid rätt tidpunkt för att maximera möjligheterna med din fastighet.
– Den gröna skogsbruksplanen blir ditt bästa beslutsunderlag för en bra och effektiv skogsskötsel, naturvård och ekonomi på din fastighet, sammanfattar Håkan Svensson.

Mer information

Lär mer om Södras gröna skogsbruksplan här på Södras hemsida. Är du intresserad av en plan är du välkommen att kontakta din lokala skogsinspektor.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.